81.000 woningen extra nodig, Aedes roept demissionair kabinet op door te pakken

Nieuws Nieuws · 12 juli 2023
Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

De verwachte bevolkingsgroei in de periode 2023 t/m 2030 bedraagt 861.000 personen (+4,8%), volgens de laatste Primos-prognose. Dat zijn 110.000 inwoners meer in Nederland dan waarmee tot voor kort rekening werd gehouden. ABF Research publiceerde op 12 juli 2023 de nieuwste Primos-prognose voor de bevolkingsgroei in Nederland tot 2030. De cijfers illustreren dat de behoefte aan woningen flink meer toeneemt (+81.000) dan gedacht tot nu toe.

Uit de Primos-prognose komt naar voren dat het aantal huishoudens in de periode 2023 t/m 2030 toeneemt met 601.000. Dat is een stijging van 7,3% ten opzichte van eerdere prognoses. Behalve dat er een hogere bevolkingsomvang in 2031 verwacht wordt, daalt ook de gemiddelde huishoudensgrootte sneller dan verwacht. Daarnaast verwachten de onderzoekers dat het beleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen ertoe leidt tot het totale aantal huishoudens groeit. Al deze factoren zorgen ervoor dat de behoefte aan woningen met nog eens 81.000 toeneemt tot 981.000 in 2030.

Urgentie neemt alleen maar toe

Deze jongste prognose onderstreept de urgentie om haast te maken met alle nieuwbouwplannen die voortkomen uit de Nationale Prestatieafspraken Volkshuisvesting die het Rijk, VNG en Aedes in 2022 hebben gemaakt. De behoefte aan betaalbare woningen neemt alleen maar toe. Aedes maakt zich ernstig zorgen nu er vertraging dreigt door de val van kabinet Rutte IV.

We hebben geen tijd meer om te dralen, we moeten doorpakken. Woningcorporaties hebben plannen klaarliggen, hebben geld gereserveerd en willen aan de slag. We zijn dringend op zoek naar locaties. Voor de woningzoekenden van nu en voor die van de toekomst. We moeten hun een perspectief bieden. Het leven van een hele generatie staat stil. Daarvan gaan de gevolgen verder dan alleen de krapte op de woningmarkt.
Martin van Rijn
voorzitter Aedes

Wetgeving moet door

Aedes doet een dringend beroep op de leden van Tweede Kamer om de concept Wet Versterking regie volkshuisvesting en de Wet Betaalbare huren zo snel mogelijk in behandeling te nemen. De eerste wet geeft de (demissionaire) minister instrumenten om regie te voeren op voldoende betaalbare woningen en de tweede wet zorgt in tijden van schaarste voor betaalbaarheid.

Locaties, locaties, locaties

Maar in plannen kan niemand wonen. Daarom moeten er snel meer locaties beschikbaar komen. Aedes doet suggesties voor concrete maatregelen om het corporaties mogelijk te maken hun woningbouwproductie te versnellen en te vergroten:

 1. Houd vast aan 30% sociale huur
  De Woondeals bevatten te weinig concrete locaties en het aandeel sociale huur is zacht. Pas met vastgestelde bestemmingsplannen en verleende vergunningen is de plancapaciteit voor sociale huurwoningen hard genoeg om deze woningen ook echt te bouwen. 1 op 3 nieuwbouwhuizen in elke gemeente moet sociale huur zijn.
   
 2. Een sociale grondprijs
  Hanteer een sociale grondprijs, overal in Nederland. Er is nu niet 1 transparante methode om te bepalen wat een redelijke sociale grondprijs is.
   
 3. Geef oplossingen ruimte
  Er zijn genoeg mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het oplossen van het woningtekort. Optoppen, uitbuiken of splitsen. Andere parkeernormen. Meer ruimte in welstand en stedenbouw.
Kijk ook eens bij