Bouwpartijen spreken af hoe ze onderling omgaan met prijsstijgingen en leveringsproblemen

Nieuws Nieuws · 21 april 2023
Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Hoe gaan we om met prijsstijgingen en leveringsproblemen ontstaan door bijzondere en onvoorziene omstandigheden, zoals de oorlog in Oekraïne? Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw legden daarover afspraken vast in zogeheten adviserende handelingskaders. Het Bouwberaad, waaraan ook Aedes deelneemt, stelde ze vast.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw ervaren de effecten van de onzekere markt. Iedereen wordt geraakt door hoge inflatie, gestegen energie- en loonkosten, en onzekere beschikbaarheid van materialen. De risico’s hiervan zijn voor individuele partijen afzonderlijk niet te dragen. Daarom was er bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers behoefte aan afspraken over het omgaan met risico’s (prijs, levering, continuïteit) in lopende en toekomstige projecten. Die werden vastgelegd in handelingskaders voor de deel sectoren Utiliteitsbouw, Nieuwbouw huur & koop en Onderhoud/renovatie/verduurzaming.

Gespreksagenda

De handelingskaders zijn een gebruiksaanwijzing voor de gesprekken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over projecten en contracten. Uitgangspunt is ‘begin bij het contract en kijk wat daar de mogelijkheden in zijn’. Dat moet leiden tot oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. De tips helpen partijen om projecten ondanks de onzekere omstandigheden toch succesvol uit te voeren. Als bestaande contractbepalingen niet toereikend zijn, kunnen partners nadere afspraken maken over compensatie voor prijsschommelingen in lopende en nieuwe projecten.

Vervolg op Intentieverklaring

De  handelingskaders komen voort uit de intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden uit 2022. Daarin legden overheid en marktpartijen uitgangspunten vast hoe om te gaan met extreme kostenstijgingen van materialen. Het doel daarvan is om risico's te verkleinen, schade te beperken en bouwprojecten die van groot economisch en maatschappelijk belang zijn op gang te houden.