Corporaties bouwen middeldure woningen in Purmerend

Experts
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap
Jessica van Eijs
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

In Purmerend gaan corporaties weer middeldure woningen bouwen: deels huurwoningen tot 900 euro en deels betaalbare koop. De huurwoningen gaan met voorrang naar doorstromers uit de sociale huur. Zo snijdt het mes aan twee kanten, zegt Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris.

‘Purmerend heeft ongeveer de langste wachttijden van Nederland’, vertelt Tip. Om daar iets aan te doen, heeft de gemeente met de vier corporaties afgesproken dat nieuwbouw 30% sociale huurwoningen bevat plus 10% middeldure woningen. De afspraak is een uitwerking van de prestatieafspraken 2021 – 2024 tussen de gemeente Purmerend en de corporaties Intermaris, Rochdale, Wooncompagnie en Woonzorg.

Het gaat om de bouw van 3.600 sociale huurwoningen en 1.200 middeldure woningen. Intermaris en Wooncompagnie nemen de middeldure woningen voor hun rekening. ‘Daarmee willen we mensen met een gezinsinkomen tussen 40.000 en 55.000 euro aan een huis helpen. Die groep is hier nu vrijwel kansloos op de woningmarkt’, zegt Tip.

Een deel van die middeldure woningen realiseren Intermaris en Wooncompagnie als betaalbare koop. De corporaties hanteren daarbij een vergelijkbare constructie als het model Betaalbare Koopwoningen van de gemeente Zaanstad. De grond blijft daarbij in eigendom van de corporaties en die behouden ook een terugkooprecht.

Doorstromers

Daarnaast bouwen de corporaties middeldure huurwoningen met een huurprijs tussen de 750 en 900 euro. ‘Omdat we deze woningen met voorrang verhuren aan doorstromers uit de sociale huur, snijdt het mes aan twee kanten’, zegt Tip. Intermaris schakelt daarbij haar eigen doorstroommakelaar in, die gericht op zoek gaat naar geschikte kandidaten. ‘Zo’n proces kan even duren’, waarschuwt Tip andere corporaties. ‘Het is niet vreemd dat het verhuren van een middeldure huurwoning soms meer tijd kost dan een sociale huurwoning. Heb dus enig geduld.’

Tip heeft nog een advies voor corporaties die meer middeldure woningen willen bouwen. De meeste corporaties hebben na de verplichte scheiding van de DAEB- en niet-DAEB-activiteiten nog maar een kleine niet-DAEB-tak over. ‘Daardoor bereiken we al snel de solvabiliteitsgrenzen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en zijn onze investeringsmogelijkheden in de bouw van middenhuur beperkt. Mijn advies luidt dan ook: koester je niet-DAEB-tak en maak dit onderdeel in ieder geval niet nog kleiner.’

Banken

Los daarvan werken de banken overigens graag mee aan het financieren van de middenhuur, vervolgt Tip. ‘Dat geldt voor alle banken, is mijn ervaring. Dus niet alleen voor de twee sectorbanken.’

‘De woningnood stopt niet bij de sociale huur’, zegt Tip. ‘Ook aan middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen is in veel regio’s een tekort. Als dat in jouw werkgebied ook het geval is en je voldoende vermogen in je niet-DAEB-tak hebt, wat houdt je dan tegen?’