Podcast Renoveren waar het kan, sloop/nieuwbouw waar het moet

Nieuws Nieuws
Expert
Jolanda Maas
Manager Communicatie

Woningcorporaties zorgen voor voldoende betaalbare  en duurzame woningen én leefbare wijken. Dat vraagt om keuzes, bijvoorbeeld de keuze voor renovatie van bestaande woningen óf voor sloop en vervangende nieuwbouw.

Welke afwegingen maak je als corporatie? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe weeg je de belangen van de individuele huurder af tegen die van de huurder in het algemeen? Over deze dilemma’s praten we met André Thomsen, emeritus hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer TU Delft en Sander Heinsman, bestuursvoorzitter van Portaal.

Renoveren waar het kan, sloop/nieuwbouw waar het moet