Subsidieregeling zorggeschikte woningen opengesteld

Nieuws Nieuws · 25 september 2023
Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Vrijdag 15 september 2023 is de subsidieregeling voor zorggeschikte woningen opengesteld. Corporaties en zorgaanbieders kunnen tot € 17.500 subsidie aanvragen voor nieuwbouwwoningen en transformatie van bestaande woningen die geschikt zijn voor het verlenen van zorg. Aedes roept leden op om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen en aan de slag te gaan met het realiseren van zorggeschikte woningen.

Eisen aan zorggeschikte woningen

De geclusterde woningen zijn bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben (Wlz-indicatie) en in de huidige situatie vaak naar een verpleeghuis gaan. Door onder andere het creëren van een ontmoetingsruimte, ruimere kamers en bredere gangen en deuren zijn deze woningen duurder dan reguliere woningen. De subsidie compenseert een deel van de extra kosten van dit soort woningen.

De subsidieregeling geldt voor zowel nieuwbouw, als de transformatie van bestaande gebouwen. Er zijn meerdere woonvormen mogelijk:

  • Woonvormen waar de bewoners allemaal een Wlz-indicatie hebben 
  • Woonvormen waar een vleugel of deel van de woningen geschikt/bestemd is voor mensen met een zwaardere zorgvraag
  • Woonvormen waar elke woning zorggeschikt is en waar een deel van de bewoners een Wlz-indicatie heeft. 

Bouwen zorggeschikte woningen is extra opgave

Met deze regeling komt een subsidie van € 312 miljoen beschikbaar. Die moet corporaties stimuleren om 20.000 betaalbare zorggeschikte woningen te bouwen.  

Eerdere berekeningen laten zien dat zorggeschikte woningen gemiddeld € 21.000 duurder zijn dan reguliere woningen. Het is goed dat nu een deel van de hogere kosten voor dit type woningen met deze regeling wordt vergoed. Omdat de aanvragen voor de subsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst roept Aedes de corporaties op om de aanvragen zo snel mogelijk in te dienen.

Aedes gaat de komende periode verkennen of zorggeschikte woningen goedkoper en sneller gebouwd kunnen worden. We doen dit samen met het Netwerk Conceptueel Bouwen.