Aedes: Steun woningcorporaties om sneller en meer huurwoningen te bouwen

Nieuws Nieuws · 26 september 2023

Neem maatregelen die woningcorporaties helpen om sneller meer huizen te bouwen, zowel sociale huurwoningen als middenhuurwoningen. Wijs locaties aan zodat plannen kunnen worden omgezet in bouwprojecten. Hanteer een redelijke grondprijs voor sociale woningbouw. Versoepel de regels om middenhuurwoningen te bouwen. De aanpak van de wooncrisis vraagt om actie, we kunnen niet langer wachten. Die oproep doet Aedes aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan een debat over volkshuisvesting op woensdag 27 september 2023.

Zet plannen om in bouwprojecten

In het hele land zijn regionale woondeals gesloten met ambitieuze afspraken over nieuwbouw. Die omzetten in concrete bouwprojecten blijkt echter weerbarstiger. Intenties en wil zijn er, het komt nu aan op daadkracht van alle partijen. Rijk en provincies moeten daarbij regie nemen.

Corporaties kunnen hun plannen alleen uitvoeren als gemeenten en projectontwikkelaars voldoende bouwlocaties aanbieden tegen een redelijke sociale grondprijs. Aedes roept gemeenten, projectontwikkelaars en het Rijk op hier snel werk van te maken.

Maak het voor corporaties makkelijker middenhuurwoningen te bouwen

Woningcorporaties hebben ook plannen om middenhuurwoningen te bouwen. Dat kan sneller als de regels daarvoor simpeler worden. Corporaties bouwen die huizen alleen waar marktpartijen dat niet doen, daarom is de zogeheten markttoets opgeschort. Wat Aedes betreft is die complicerende toets achterhaald en kan die helemaal afgeschaft worden. Dat geeft corporaties lange termijn-zekerheid die nodig is om volop met bouwplannen aan de slag te gaan.

Ook zouden corporaties middenhuurwoningen moeten kunnen bouwen met behulp van het financieringssysteem (WSW-borging) van sociale huurwoningen. Corporaties betalen dan lagere rente op hun leningen op basis van onderlinge garantiestelling.