Schouder aan schouder voor goed wonen in het noorden

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 14 januari 2021

Regionale uitdagingen vragen om regionale oplossingen. Dat is de gedeelde conclusie van de dialoogsessie met politici en vertegenwoordigers uit het noorden van ons land. De roep om ruimte voor maatwerk klinkt na.

Aan de online sessie op maandag 11 januari nam een gemêleerde groep deel. Zowel (kandidaat-)Kamerleden als wethouders, bestuurders van corporaties en organisaties uit het sociaal domein, vertegenwoordigers van huurderverenigingen, politie en een bouwbedrijf. Zij waren zichtbaar op een groot scherm in de studio, waar Aedes-voorzitter Martin van Rijn de belangrijkste uitdagingen schetste en moderator Rogier Elshout de deelnemers daarop bevroeg.

Versnellen

Woningnood is een belangrijk issue, ook in het noorden. Hoewel Noord-Nederland te maken heeft met krimp, wachten veel mensen op een huis omdat woningen vaak niet geschikt zijn voor hun situatie. Om nieuwbouwtrajecten te versnellen, is het belangrijk dat nieuwe oplossingen gemakkelijker in modellen van de overheid passen.

Uitblinkers in samenwerking

Ook vraagt leefbaarheid om aandacht, zowel in de steden rond kwetsbare mensen en veiligheid, als in de dorpen omdat voorzieningen moeilijk in stand te houden zijn. Een ieder moet daaraan vanuit het eigen taakveld een bijdrage leveren. En dat gebeurt ook al: in samenwerking blinkt het noorden uit. Dat blijkt wel uit het diverse gezelschap dat elkaar al tijdens de dialoogsessie weet te vinden en uit tal van mooie projectvoorbeelden, maar ook uit het feit dat 80 procent van het sociale werk in buurten en dorpen door vrijwilligers wordt gedaan. Dat zijn echter veelal 60-plussers – wat dus tegelijkertijd een aandachtspunt is.

Van het gas af

Bovendien weten de deelnemers alles van het duurzaamheidsvraagstuk. Dat we van het gas af moeten, is geen vraag met de aardbevingen in Groningen. De woningvoorraad veroudert. Transformeren is echter lastiger dan nieuwbouw. Ook hierin is samenwerking de sleutel. Martijn van Rijn benadrukt dat samenwerken in de genen van corporaties zit: zij doen alles voor en met de bewoners en werken samen met gemeenten en lokale organisaties in zorg en welzijn.

Ruimte nodig

Tijdens deze constructieve sessie blijkt wel dat alle betrokkenen graag schouder aan schouder de uitdagingen willen tackelen. Daarvoor is het nodig dat het Rijk ruimte geeft. Financieel door de verhuurderheffing af te schaffen en praktisch door wet- en regelgeving op te rekken. Martin van Rijn sluit af. ‘Als we de ruimte krijgen, zetten we samen de schouders eronder. En daarbij maken we natuurlijk prestatieafspraken.’ Aanwezige politici spreken hun steun uit, want wonen is een basisrecht.

Dit was de tweede van vijf dialoogsessies tussen corporaties, politici en andere betrokken partijen bij de volkshuisvesting. Bekijk de inzet van Aedes voor de Tweede Kamerverkiezingen en de uitkomsten van de dialoogsessies in Metropoolregio AmsterdamOost-NederlandZuid-Nederland en de regio Rotterdam-Haaglanden.