Aanvragen tegemoetkoming energiekosten bij blokaansluiting van start

Nieuws Nieuws · 25 april 2023

De aanvraagprocedure Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) start vandaag en loopt tot en met 1 oktober 2023. De tegemoetkoming is er voor blokaansluitingen voor elektriciteit en voor warmte. Alle vormen van warmteproductie bij een blokaansluiting komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. De aanvraag kan alleen door de contracthouder, meestal de verhuurder of VVE, worden ingediend.

Opties voor verrekening subsidie zijn beperkt

Anders dan in de Staatscourant gepubliceerd, is de beleidsvrijheid voor de manier van verrekenen van de subsidie beperkt. De subsidie moet nu volgens dezelfde verdeelsleutel als de energiekosten verrekend worden, zodat de doorberekende energiekosten en de hoogte van de subsidie met elkaar in verhouding staan.

2 aanvraagroutes

Afhankelijk van het aantal complexen met een blokaansluiting, verloopt de aanvraag via de belastingdienst of  via Aedes.

  • bij minder dan 10 complexen met een blokaansluiting in bezit: direct bij de Belastingdienst 
  • vanaf 10 complexen kan een corporatie een aanmelding doen voor een bulkaanvraag. Deze aanmelding verloopt via Aedes. De Belastingdienst verstrekt vervolgens een excelformat voor de bulkaanvraag dat ingevuld moet worden. Om deze route te volgen kunnen corporaties via de Aedes-website dit formulier invullen (alleen voor ingelogde Aedes-leden). Wij sturen de formulieren iedere maandagmiddag en donderdagochtend door naar de Belastingdienst. Van de Belastingdienst krijg je vervolgens een bevestiging.
Kijk ook eens bij