Aedes Routekaart: inzicht in CO2-besparing

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 5 maart 2021
Experts
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Yvon de Ruijter
Yvon de Ruijter
Adviseur Sectorontwikkeling

Lees hier meer over de gebruikte kentallen voor de onderbouwing van CO2-besparing. 

Bekijk de veelgestelde vragen:

Hoe wordt gerekend met de CO2-uitstoot van het type warmtebron van een warmtenet? Bijvoorbeeld: bij sommige warmtenetten is dat nog fossiele restwarmte.

De energiedragers verduurzamen is voor derden. In dat verband is het niet de grootste prioriteit om u als corporatie te verdiepen in de monitoring van de voortgang van de opgave van derden in de verduurzaming van de warmtebron. De focus bij de routekaart ligt daarom ook niet op de verduurzaming van de bron, of hoe groen een warmtenet is. Er wordt gerekend met nu geldende gemiddelde waarden voor een warmtenet en andere alternatieven. In de rapporten wordt de uitstoot van de bron apart gepresenteerd. Het is de opgave van energie- en warmteleveranciers om die bronnen in 2050 CO2-neutraal te maken. De opgave van de corporaties is in essentie om de warmtevraag te reduceren tot de Standaard en de warmwatertoestellen en kookfunctie aardgas vrij te maken. We kunnen het niet alleen, we moeten samen naar CO2-neutraal.

Is er ook een overzicht van alle omrekenwaarden? kWh/m2/jaar >> CO2 >> GJ ?

Een overzicht staat in de bijlage van de handleiding die deelnemers krijgen bij het invullen van de routekaart.

Hoe gaat de routekaart om met de verrekening van zonnepanelen? Zonnepanelen zijn immers gerelateerd aan het persoonsgebonden energiegebruik van de huurders.

gerelateerd aan het persoonsgebonden energiegebruik van de huurders.

De corporatie investeert in de zonnepanelen. De CO2-besparing van de zonnepanelen wordt inzichtelijk als aparte post gepresenteerd bij de opbouw van de CO2-besparing.

► Meer informatie
► Terug naar Vraag en Antwoord