Vergoeding kosten warmtelevering toch niet via servicekosten

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Het Besluit Servicekosten zou aangepast worden zodat woningcorporaties (na wijziging van de Warmtewet) de kosten voor collectieve warmte-installaties (afschrijving en onderhoud) in de servicekosten op zouden kunnen nemen. Dat gaat echter niet door omdat BZK juridische problemen voorziet. Welke mogelijkheden zijn er wel?

Warmtewet en besluit Servicekosten

  • Met ingang van 1 juli 2019 is de Warmtewet niet meer van toepassing op warmtelevering aan huurders. U leest hier de consequenties voor woningcorporaties. 
  • Een woningcorporatie kan de kosten van de levering van warmte via de servicekosten (naast de huurprijs) bij huurders in rekening brengen.
  • Dat geldt echter niet voor de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties. Het was de bedoeling dat mogelijk te maken via een wijziging van het Besluit Servicekosten. Dat blijkt juridisch echter niet mogelijk.

Wat nu?

  • De kosten voor afschrijving en onderhoud van de collectieve warmte-installaties moeten onderdeel worden van de kale huur.
  • Het ministerie heeft laten weten bereid te zijn een eenmalige mogelijkheid te bieden om een huurcorrectie hiervoor buiten de huursom te laten (bij die corporaties die bij inwerkingtreding van de Warmtewet (2014)  daadwerkelijk de kale huur hebben verlaagd).
  • De bestaande leveringsovereenkomsten moeten worden opgezegd. Met dit concept-bericht kunt u uw huurders daarover informeren. Uiteraard kunt u dit naar eigen inzicht aanpassen.
  • Aedes pleit er daarnaast voor dat de ½ punt aftrek in het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor elk verwarmd vertrek ongedaan wordt gemaakt. Deze aftrek is destijds ingevoerd omdat een deel van de onderhoudskosten via het warmtetarief (Warmtewet) bij de huurder in rekening moest worden gebracht. Het ministerie ziet echter geen noodzaak de aftrek terug te draaien. De meeste corporaties zouden binnen het WWS genoeg ruimte hebben, stelt het ministerie. Aedes vindt dat principieel onjuist en heeft gevraagd dit standpunt te heroverwegen.

Lees meer over