Aedes-congres: betere prestaties corporaties, nog sprongen nodig

Nieuws Nieuws · 24 november 2022
Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

‘Praat mee over de regionale woondeals, zodat de plannen realistisch en voor ons uitvoerbaar zijn. Bekijk of je mee kunt doen aan de gezamenlijke inkoop van flexwoningen. Denk mee over een goed alternatief voor het desastreuze voorstel van het kabinet voor de huurtoeslag.’ Die boodschappen gaf Aedes-voorzitter Martin van Rijn mee aan corporatiebestuurders tijdens een gesprek op het verenigingscongres op 24 november 2022.

Daarna werden de resultaten van de 9e Aedes-benchmark gepresenteerd en reikte Van Rijn voor de 2e keer de Aedes-scriptieprijs uit. Het congres vond plaats op 24 november 2022 in Maarssen.

- Lees verder onder de foto - 

Corporatiebestuurders in een zaal tijdens het Aedes verenigingscongres

Benchmark: woningbouwproductie corporaties stijgt, maar moet sneller omhoog

In de 9e Aedes-benchmark staan de nieuwste cijfers over de corporatiebranche. Het laat zien wat woningcorporaties in 2022 samen hebben bijgedragen aan betaalbaarheid, verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid. Bijna alle woningcorporaties hebben eraan meegewerkt. Uit de cijfers blijkt dat huurders van sociale huurwoningen positief blijven over hun woning en de dienstverlening van woningcorporaties.

Verder blijkt uit de cijfers dat op vele fronten de prestaties zijn verbeterd: woningen zijn duurzamer geworden en er is flink meer geïnvesteerd in woningverbetering.  Aedes-voorzitter Martin van Rijn: “We zijn blij met tevreden huurders, daarnaast wachten vele anderen nog veel te lang op een betaalbare woning. Zij kunnen niet de stappen zetten die bij hun levensfase horen. Afgelopen jaar werden er ruim 17.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd, bijna 2.000 meer dan het jaar daarvoor. Een stijging die de komende jaren moet doorzetten om onze ambities te halen. Hiervoor is de inzet van alle partijen hard nodig.”

Kijk ook eens bij

Winnaar Aedes-scriptieprijs

Malika van de Weerd heeft de Aedes-scriptieprijs van € 2.500 gewonnen met haar scriptie The housing construction chain in motion (AMS Institute – TU Delft/WUR) over de kansen en belemmeringen in de technische maar ook sociale transitie naar circulaire en conceptuele woningbouw.
Edwin Seda won met zijn scriptie  Forecasting delivery time of new-built projects for Dutch housing associations (TU Delft) de 2e prijs van € 1.000.
Kevin Vader won met zijn scriptie Modular construction (TU Delft) de 3e prijs van € 500.

Andere besluiten Aedes-congres 24 november 2022

  • Chantal Droste (bestuurder Elkien) en Bert Halm (bestuurder Eigen Haard en per 1 januari 2023 bestuurder Hof Wonen) zijn beiden benoemd als nieuw Aedes-bestuurslid. Zij volgen Janneke Klijn (bestuurder Wold en Waard) op die na 4 jaar afscheid nam als Aedes-bestuurslid en Hester van Buren die wethouder is in Amsterdam en daardoor al gestopt is als Aedes-bestuurslid.
  • De Governancecode Woningcorporaties 2020 is aangevuld met het nieuwe artikel 2.2 over solidariteit in de vereniging.
  • Het gewijzigde Reglement van de Commissie Governancecode Woningcorporaties is vastgesteld.
  • De herijking van de systematiek voor Permanente Educatie per 1 januari 2023 is aangenomen.
  • De begroting en de contributieregeling 2023 zijn aangenomen.