Aedes-congres: grote onderlinge betrokkenheid en open gesprek

Nieuws Nieuws · 18 november 2021
Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Tijdens hun najaarscongres spraken Aedes-leden constructief met elkaar over de aanpak om tot een invulling te komen van de € 500 miljoen vermindering van de verhuurderheffing. ‘Het is een eerste stap, maar we zijn er nog niet’, zei Aedes-voorzitter Martin van Rijn. ‘Onze inzet blijft dat de verhuurderheffing helemaal verdwijnt.’

Verder werd er op een positieve en constructieve manier gesproken over onderlinge solidariteit in de vereniging. En gaf de koplopergroep woonruimteverdeling een stand van zaken over hun activiteiten in de afgelopen twee jaar. De 8e Aedes-benchmark werd gepresenteerd en tot slot reikte Van Rijn de allereerste Aedes-scriptieprijs uit. Het congres vond online plaats op 18 november 2021 vanuit Maarssen.

Benchmark: huurders tevreden, middelen niet toereikend voor opgaven

In de 8e Aedes-benchmark staan de nieuwste cijfers over de corporatiebranche. Bijna alle woningcorporaties hebben eraan meegewerkt. Hun prestaties zijn op peil gebleven en de huurders hebben hen in 2021 - net als in het voorgaande jaar - beoordeeld met gemiddeld een 7,6. Ook tijdens de wooncrisis houden corporaties hun dienstverlening in stand.

Maar uit de benchmark blijkt ook dat de belastingen die corporaties moeten betalen inmiddels zo hoog zijn opgelopen dat het beheer van een sociale huurwoning in 2020 gemiddeld meer heeft gekost dan het aan huur heeft opgeleverd. Van Rijn: ‘De afgelopen jaren zagen we de bedragen die overblijven na aftrek van alle kosten al enorm teruglopen. Ook voor komende jaren voorzien we een oplopend tekort.’

Aedes scriptieprijs

Geertjan Vrolijk heeft de 1e Aedes-scriptieprijs van € 2.500 gewonnen met zijn scriptie Risk Appetite Of The Dutch Social Housing Sector (Maastricht University, opleiding: International Business) over de mate van risicobereidheid van bestuurders en commissarissen van corporaties in verschillende situaties.

Andere besluiten Aedes-congres 18 november 2021

  • John Olde Olthof (bestuurder Reggewoon) is benoemd als nieuw Aedes-bestuurslid. Hij volgt Arjen Jongstra (bestuurder Ons Huis) op die na 8 jaar afscheid nam als Aedes-bestuurlid.
  • Jaap Huibers (bestuurder Rentree) en Wiepke van Erp – Taalman Kip (bestuurder SWZ) zijn benoemd als nieuwe leden van de commissie van beroep, naast het huidige lid Maarten de Booij (bestuurder de Leeuw van Putten).
  • Petra van der Wier (bestuurder van De Bouwverenging) is benoemd als plaatsvervangend lid van de kandidaatstellingscommissie?
  • De begroting voor 2022 is vastgesteld.
  • De contributieregeling is vastgesteld.