Aedes: ‘Doel Woningwet moet voorop staan: zorgen dat mensen goed wonen’

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 19 november 2018

‘De commissie-Van Bochove slaat de spijker op zijn kop dat de Woningwet woningcorporaties moet helpen om te werken aan maatschappelijke opgaven’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in een eerste reactie op de conclusies van de commissie. ‘Mensen helpen goed te wonen, daar moet het om gaan. De wet moet meer ruimte geven om de huidige problemen op de woningmarkt aan te pakken: middeninkomens een woning bieden, leefbaarheid in wijken bewaken.’

De commissie-Van Bochove evalueerde de Woningwet uit 2015 in opdracht van branchevereniging Aedes. De Woningwet is in 2015 vooral gemaakt om strakker te regelen waar woningcorporaties zich wel en niet mee bezig houden. Dat was op dat moment logisch, aldus de commissie-Van Bochove, maar ze  constateert nu dat de regelgeving te ver doorgeschoten is. De commissie adviseert om gemeenten, huurders en woningcorporaties meer mogelijkheden te geven om lokaal maatwerk af te spreken.

Van Bochove en Aedes-voorzitter Marnix Norder bekijken samen rapport

Commissie-voorzitter Bas-Jan Van Bochove overhandigt rapport Evaluatie Woningwet aan Aedes-voorzitter Marnix Norder. Foto: Dirk Hol

‘Weer creativiteit en lef nodig’

Marnix Norder: ‘We zijn inmiddels een paar jaar verder en ik ben erg blij met dat de commissie-Van Bochove uitspreekt dat woningcorporaties weer meer vertrouwen verdienen. De woningmarkt kent nu weer nieuwe problemen die vragen om nieuwe oplossingen. Alle regels uit de wet hebben tot voorzichtigheid geleid. Corporatiebestuurders vroegen zich af 'Mag dit wel?' in plaats van 'Hoe lossen we dit probleem op?' Kaders zijn prima, we zijn voor huisvesting, maar van die angst moeten we af, er is weer wat creativiteit en lef nodig. Hoe zorgen we voor huizen voor middeninkomens? Hoe zorgen we dat we problemen in wijken aanpakken en ze leefbaar houden? Hoe werken we samen met allerlei andere partijen als gemeenten, zorg en welzijn?’

Den Haag moet vertrouwen op lokale keuzes

Ook het pleidooi om meer ruimte te bieden voor lokaal beleid is Norder uit het hart gegrepen:  ‘Lokale problemen moet je lokaal kunnen oplossen. De problemen in de Randstad zijn anders dan die in Limburg. Zo is de wet ook bedoeld: gemeenten, huurders en woningcorporaties bepalen overal lokaal wat nodig is. Daar zijn ongetwijfeld nog dingen aan te verbeteren, maar daar moet de nadruk blijven. Den Haag moet er op durven vertrouwen dat partijen lokaal samen tot goede keuzes komen.’ 

Vervolg

Woningcorporaties bespreken de conclusies en aanbevelingen van de commissie-Van Bochove tijdens het verenigingscongres van Aedes op 22 november 2018. Het ministerie van BZK werkt ook aan een evaluatie van de Woningwet. De resultaten daarvan worden in december 2018 verwacht. De Tweede Kamer kan dan beide rapporten betrekken bij haar behandeling van de evaluatie van de wet in 2019.