Aedes pleit voor snel aannemen Woningwet

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 22 januari 2021
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

Aedes pleit voor aannemen van de wijzigingen in de Woningwet. De hoognodige bestrijding van de wooncrisis vertraagt anders teveel.

Aanpassing van de Woningwet stond voor donderdagavond 28 januari 2021 op de agenda van de Tweede Kamer, maar wordt vanwege de avondklok uitgesteld naar donderdagmiddag 11 februari. Aedes pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor de spoedige aanvaarding van de wijzigingen van de Woningwet.

Woningwet

Aan de wijzigingen op de Woningwet is een jarenlang, zorgvuldig traject van evaluatie voorafgegaan. De Woonbond, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Aedes steunen de wijzigingen, maar vinden dat de Woningwet eigenlijk meer ruimte voor lokaal maatwerk zou moeten bieden. De huidige wijzigingen bieden wat hen betreft nog te beperkt ruimte voor de lokale driehoek van gemeente, huurders en corporaties. Op dit moment wil Aedes echter geen discussie hierover voeren, omdat deze de energie wegneemt van de broodnodige inzet om de wooncrisis te bestrijden.

Huisvestingswet

Ook de Huisvestingswet wordt op 11 februari behandeld. Aedes onderschrijft de doelstelling van deze wet: ieder huishouden moet de vrijheid hebben zich te vestigen waar zij dat wil. Om die reden onderzoekt Aedes met een koplopergroep van meer dan honderd corporaties de mogelijkheden voor een landelijk woonruimteverdeelsysteem. Die biedt woningzoekenden gemakkelijk inzicht in het landelijk aanbod van sociale huurwoningen, waardoor zij makkelijker kunnen verhuizen tussen regio’s.