Pleidooi voor onafhankelijke commissie voor advies over woningcorporaties

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 3 september 2019
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

Het zou goed zijn als een onafhankelijke commissie in beeld brengt welke maatschappelijke opgaven voor woningcorporaties de komende jaren haalbaar zijn. Aedes uit al lange tijd haar zorgen over de financiële positie van corporaties. Inmiddels loopt er samen met ministeries een onderzoek naar enerzijds de opgaven van corporaties en anderzijds het geld dat zij daarvoor beschikbaar hebben. Aedes vindt dat er een commissie moet komen die aanbevelingen doet op basis van de resultaten uit dat onderzoek.

De minister van BZK erkent in de Staat van de Volkshuisvesting waar de Tweede Kamer na Prinsjesdag over praat dat de financiële positie van corporaties in gevaar komt.

Duiding onderzoekresultaten

Aedes is blij met de motie van de coalitiepartijen ingediend door Kamerlid Erik Ronnes. De motie vraagt de minister te onderzoeken of en hoe de maatschappelijke opgaven voor corporaties op korte en lange termijn in verhouding staan tot hun financiële slagkracht. Samen met de Rijksoverheid probeert Aedes op dit moment de feiten op tafel te krijgen.

Tegelijkertijd heeft Aedes grote zorgen over de duiding daarna van de onderzoeksresultaten. Aedes pleit daarom voor het instellen van een onafhankelijke commissie dit najaar, zodat er in het voorjaar van 2020 gezaghebbende adviezen liggen.

Gestegen bouwkosten

In de Staat van de Volkshuisvesting ziet Aedes ook andere ontwikkelingen die zorgen baren. Zo is het woningtekort gegroeid. En zijn tegelijk de bouwkosten in de afgelopen twee jaar gestegen met 19 procent. Zo zijn de stichtingskosten van een sociale huurwoning gestegen van 164.000 naar 182.000 euro. De onrendabele top daarin is gestegen van 45.000 naar 60.000 euro, terwijl tegelijkertijd de nieuwbouwwoningen steeds kleiner zijn. Meergezinswoningen worden bijvoorbeeld inmiddels bijna een kwart kleiner opgeleverd, eengezinswoningen 12 procent kleiner.

De stijging van de kosten betekent dat de investeringscapaciteit van corporaties op de lange termijn verder daalt.  Bovendien zorgt de invoering van strengere bouweisen, zoals gasloos en BENG, ervoor dat de bouwkosten nog verder zullen oplopen. Zo blijkt uit onderzoek dat de nieuwe BENG-eisen een gemiddelde nieuwbouwwoning van een corporatie bijna 30.000 euro duurder maakt.