Wetsvoorstellen Woningwet na zomerreces in Tweede Kamer

De Tweede Kamer behandelt de voorstellen van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor aanpassing van de Woningwet na het zomerreces. De voorstellen komen overeen met de consultatieversie, blijkt uit de begeleidende brief van de minister en de voorstellen zelf.

Aedes was deels positief over de versie van het wetsvoorstel dat van december 2019 tot en met 17 januari 2020 voorlag ter consultatie. Vooral omdat de wetsaanpassingen goedkeuringen vooraf in veel gevallen vervangen door verantwoording (achteraf) over gemaakte keuzes. Bovendien maakt veel detailregelgeving plaats voor algemene principes. Corporaties krijgen hiermee de ruimte om lokaal maatwerk te leveren en hoeven niet bang te zijn onbedoeld tegen de regels in te werken.

Meer ruimte

Aan de andere kant vraagt Aedes zich af of deze aanpassingen de groeiende woningnood kunnen keren. Daarvoor zou het kabinet corporaties meer ruimte moeten bieden middeldure huurwoningen te bouwen. Woningen met een maandhuur tussen de 700 en 1000 euro komen er nauwelijks bij, terwijl het voorwaardelijke bouwverbod voor woningcorporaties (=‘marktverkenning/markttoets’) in stand blijft.

Lokaal maatwerk was ook de belangrijkste aanbeveling bij de evaluatie van de Woningwet door de onafhankelijke commissie-Van Bochove. Deze aanbeveling is in het uiteindelijke wetsvoorstel niet overgenomen. De commissie adviseerde overigens ook om de lokale driehoek van gemeente, corporatie en huurdersorganisatie de ruimte te geven om lokaal de liberalisatiegrens te verhogen in reactie op lokale omstandigheden.

Consultatiereactie Aedes

De consultatiereactie gaat dieper in op de wetswijzigingen die Aedes wenst. De exacte datum voor de behandeling van de voorstellen in de Tweede Kamer is nog niet bekend, het zomerreces duurt tot en met maandag 31 augustus 2020.