Wijzigingen in Woningwet van kracht in 2022

Nieuws Nieuws · 9 juli 2021

De Eerste Kamer heeft op 6 juli 2021 ingestemd met de gewijzigde Woningwet, voortkomend uit de wetsevaluatie. De wijzigingen worden van kracht vanaf 1 januari 2022. Meteen werd afgesproken dat er reparatiewetgeving komt over tijdelijke huurovereenkomsten.

Aedes heeft steeds gepleit voor snelle behandeling van het wetsvoorstel en om niet te wachten op een volgend kabinet. De wetswijziging is immers al een tijdje onderweg en woningcorporaties zijn gebaat bij snelle duidelijkheid. De wet is verbeterd op veel grote en kleine punten die Aedes heeft aangedragen. De wet geeft onder andere meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk, meer risicogericht toezicht en beperkt de administratieve lasten. Om dit te bereiken worden onnodige detailregels geschrapt, wordt de stapeling van waarborgen weggenomen, en worden regels vereenvoudigd en verduidelijkt.

Tijdelijke huurcontracten

De Eerste Kamer sprak brede steun uit voor het wetsvoorstel. Wel was er kritiek op het onderdeel verruiming van tijdelijke huurovereenkomsten. Minister Ollongren zegde de Eerste Kamer toe om zo snel mogelijk te komen met reparatiewetgeving op dat punt. Daardoor kunnen alle andere wetswijzigingen in de Woningwet gewoon ingevoerd worden.

Aanleiding is een amendement van de VVD (Tweede Kamerlid Koerhuis) om de mogelijkheden van tijdelijke contracten te verruimen. De oude Tweede Kamer nam dat amendement aan, waarmee het onderdeel is van de wet. Binnen de Eerste Kamer en de nieuwe Tweede Kamer leven er echter breed bezwaren tegen. Ollongren legt haar reparatievoorstel dit najaar al aan de Tweede Kamer voor, ze wil de reparatie regelen voor januari 2022.

Lees hier het verslag van het debat in de Eerste Kamer