CAO Woondiensten: eigentijds en inclusief

Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De CAO Woondiensten van woningcorporaties is eigentijds en inclusief en houdt volop rekening met de leefomstandigheden van medewerkers. Woningcorporaties zijn trots op hun medewerkers en willen hen goede en betaalbare arbeidsvoorwaarden bieden en veilige arbeidsomstandigheden. Zodat zij zich met werkplezier kunnen blijven inzetten voor nieuwbouw, betaalbaar wonen, verduurzaming en leefbare wijken. En zij zo voor huurders en woningzoekenden het verschil kunnen maken.

Ruime verlofmogelijkheden

Binnen de CAO Woondiensten beschik je over ruime verlofmogelijkheden. Je kunt één keer per 5 jaar maximaal 4 maanden onbetaald verlof opnemen. Ook heb je ruime mogelijkheden om verlof te sparen voor een sabbatical, scholing en ontwikkeling, mantelzorg, langdurend zorgverlof en eerder stoppen met werken. Het is mogelijk verlofuren mee te nemen als je overstapt naar een nieuwe werkgever die ook valt onder de CAO Woondiensten en je beide werkgevers hiermee instemmen.

Kijk ook eens bij
Mannen en vrouwen werken achter beeldscherm en overleggen

Verlof rond gezinsuitbreiding eigentijds en inclusief

Bij bevalling van je partner of bij adoptie, krijg je eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Het geboorteverlof geldt ook voor niet-biologische ouders in meer-oudergezinnen. Sinds 1 juli 2020 is daarnaast 5 weken aanvullende geboorteverlof mogelijk voor partners (echtgenoot, echtgenote, geregistreerde partner, persoon met wie de moeder samenwoont of degene die het kind erkent).

Feestdagen ruilen

Een woningcorporatie kan in overleg met de Ondernemingsraad feestdagen aanwijzen die je mag ruilen voor een andere feestelijke dag. Bijvoorbeeld een van de kerstdagen ruilen voor het suikerfeest.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Alle corporaties hebben beleid gericht op tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit stellen ze vast in overleg met de Ondernemeningsraad.

Ruime mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling

Je beschikt jaarlijks over € 900 individueel loopbaanontwikkelingsbudget en je mag zelf bepalen hoe, wanneer en waaraan je dit budget besteedt voor je loopbaanontwikkeling. Je kunt het bedrag sparen tot 4.500 euro.

Generatiepact

En ben je 63 jaar of ouder dan heb je sinds 1 januari 2019 de mogelijkheid om minder te gaan werken met behoud van je volledige pensioenopbouw. Door dit Generatiepact willen woningcorporaties extra ruimte creëren voor de instroom van jongeren in de branche.