Verbod loden leidingen in huurwoningen

Nieuws Nieuws · 8 februari 2022
Expert
Bart de Jonge
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Om lood in drinkwater verder te bestrijden, heeft het kabinet besloten een verbod op loden leidingen in te voeren voor kindlocaties en huurwoningen. Dit volgt op eerder advies van de Gezondheidsraad, die constateerde dat lood in water schadelijker is dan gedacht. Niet alleen voor baby’s en kinderen, maar ook voor volwassenen.

Het verbod op loden leidingen voor huurwoningen en kindlocaties wordt vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Gemeenten kunnen dan via de publiekrechtelijke weg loden leidingen en te hoge loodwaarden in huurwoningen aanpakken.

Onderzoek en saneren

Zowel Aedes, IVBN (vereniging van institutionele beleggers in vastgoed) als Vastgoed Belang hebben hun leden geïnformeerd over loden leidingen en hen gestimuleerd hun woningen proactief te onderzoeken en waar nodig te saneren. Woningcorporaties doen er goed aan risicogericht onderzoek te doen en aanwezige loden leidingen te verwijderen. Heeft een huurder twijfels, doe dan (water)onderzoek om twijfel bij de huurder weg te nemen. De meeste verhuurders hebben dit voortvarend opgepakt.

 

Kijk ook eens bij

Lees de voortgangsbrief van minister De Jonge