Team 5 Gelijkwaardigheid en wederkerigheid

Nieuws Nieuws · 16 augustus 2019

Team 5 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkte kort samengevat aan de startvraag: hoe krijgen we - vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid - onze huurders in een andere rol waardoor er ander gedrag ontstaat dat bijdraagt aan fijne, leefbare en veilige wijken? Met als resultaat Superbuurt: een app die betrokkenheid in de buurt versterkt en buurtinitiatieven aanmoedigt! Op 26 september werden tijdens het slotevenement de winnende teams bekend gemaakt. Team 6 won de Publieksaward en de Juryaward werd uitgereikt aan team 1.

Tekening innovatiechallenge

Toelichting Superbuurt

In Superbuurt sparen buurtbewoners geld voor hun buurt door elkaar te helpen. Dat is de kern van het idee dat we – door het intensief betrekken van onze klanten – ontwikkelden. We achterhaalden de behoeften van onze klanten en wat hen drijft. Zo hadden we een startpunt. Steeds weer gingen we in gesprek om te toetsen of we echt goed geluisterd hadden en om verder te verbeteren. Daarbij leidden kleine opmerkingen vaak tot grote inzichten. En uiteindelijk tot het resultaat: Superbuurt!

Lees hieronder meer informatie over de samenstelling van ons team, de werkateliers en een interview met onze bestuurder Roland Marx.

Logo innovatiechallenge

Werkatelier 2

'Voordat we elkaar op 13 december troffen in Amsterdam is ons team op 4 december op ‘excursie’ geweest in een wijk van Leystromen. We hebben daar bewoners geïnterviewd en vragen gesteld over ons onderwerp: wat betekenen de begrippen ‘gelijkwaardigheid en wederkerigheid’ voor de bewoner? Hoe kijkt u tegen Leystromen aan in termen van vriendschap? Wat zou u graag anders of nieuw zien? En hoe kan Leystromen u helpen? De gesprekken hebben we kort als groep besproken, waarna we hebben besloten 4 personas te ontwikkelen: de huurder, de zorgverlener, de medewerker van Leystromen en de betrokken burger. Het beschrijven van deze personas leverde ons veel extra inzichten en vragen op. Deze oefening heeft onze empathie met en ons begrip van de doelgroep en omliggende partijen versterkt. We zijn er als team klaar voor om richting de oplossing te gaan bewegen tijdens het volgende werkatelier.' 

Verslag Werkatelier 2 

Groot wit vel met aantekeningen Innovatiechallenge 2019 Team 5

Werkatelier 3

Tijdens werkatelier III zijn we begonnen met een brainstormronde. Team 5 werd daarbij aangevuld met een 8-tal studenten van de Master Management & Innovatie. Vervolgens is de groep in duo's, met hun idee, de stad in gegaan om dit te gaan toetsen. Bij terugkomst lag het energieniveau hoog! Door het idee direct te toetsen kwam er meteen een verrijking. Uiteindelijk zijn er 5 verschillende ideeën ontstaan. De komende periode bepaalt Leystromen met welke ideeën we een pilot gaan starten. 

Verslag Werkatelier 3

Werkatelier 4

Het vierde werkatelier begon voor team 5 met een terugkoppeling van de Ko-Kre-Eet avond bij Leystromen. Daarna is het team aan de slag gegaan met het verder concretiseren van het idee. Hierbij kwamen verschillende discussiepunten naar boven. Zo willen we niet alleen de hulpgever belonen, maar ook degene die de hulpvraag stelt. Ook is er nagedacht over hoe de bekostiging eruit gaat zien (kun je uit de eurodiscussie blijven?) en hoe je ervoor zorgt dat dit een project is dat niet na een jaar dood is gebloed.  

Verslag Werkatelier 4