Aedes: Schaf markttoets voor bouw middenhuurwoningen corporaties af

Nieuws Nieuws · 27 februari 2023
Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

Woningcorporaties willen ook graag middenhuurwoningen bouwen, veel woningzoekenden wachten met smart op zo’n huis. Voor de jaren tot en met 2030 zetten ze er 50.000 in de planning, conform afspraken met het kabinet. Het zou daarbij helpen als de opgeschorte markttoets helemaal wordt afgeschaft, stelt Aedes. Die toets is achterhaald en afschaffen geeft corporaties de lange termijn-zekerheid die nodig is om volop met bouwplannen aan de slag te gaan.

Groot tekort aan middenhuurwoningen

Er is een groot tekort aan huurwoningen in het middensegment van 800 tot zo’n 1.100 euro. Daardoor valt een flinke groep woningzoekenden tussen wal en schip: zij komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, een koopwoning kunnen zij niet betalen en er is nauwelijks betaalbaar aanbod in de middenhuur.

Woningcorporaties willen daarom graag meer van deze middenhuurwoningen bouwen. Tot enige jaren geleden mochten ze dat alleen als was getoetst of marktpartijen interesse hadden. Inmiddels is de zogeheten marktverkenning opgeschort. Het kabinet stelt nu voor de opschorting te verlengen tot 1 juli 2025.

Markttoets evident achterhaald

Aedes heeft een consultatiereactie gegeven op dat voorstel, lees het hier. Wat Aedes betreft is het tijd de marktverkenning definitief af te schaffen. Het doel ervan was voorkomen dat corporaties (oneerlijk) zouden concurreren met de markt. Dat is echter evident achterhaald. De afgelopen jaren is gebleken dat de markt niet of in elk geval in onvoldoende mate voorziet in dit segment. En op het moment geven marktpartijen, meer dan ooit, aan dat het bouwen van middenhuurwoningen voor hen niet rendabel is. Niet is dus logischer dan corporaties de ruimte te geven deze middenhuurwoningen te bouwen.

Zekerheid lange termijn

Langjarige zekerheid zou corporaties daarbij zeer helpen: het helpt niet als een terugkeer van de markttoets in de lucht blijft hangen. Hogere investeringen in dit segment vragen een andere aanpak, kennis en mensen dan bij sociale huurwoningen. Corporaties kunnen hun organisaties alleen daarop inrichten als ze zekerheid hebben dat ze ook na 2025 zonder belemmeringen kunnen investeren in middenhuur. Structurele investeringen vereisen structurele ruimte in de regelgeving.

Nog beter: geborgde financiering

Het zou nog beter zijn als corporaties hun investeringen in middenhuur (niet-DAEB) op dezelfde manier kunnen financieren als hun sociale huurwoningen (DAEB). De marktomstandigheden rechtvaardigen dat en het zou corporaties nog beter in staat stellen de bouwproductie in dit segment op gang te houden.