CO2-barometer geeft inzicht in uitstoot nieuwbouwwoningen

Nieuws Nieuws · 5 april 2023
Expert
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Om klimaatdoelen te halen en te monitoren in hoeverre de nieuwbouw van woningen verduurzaamt, moet duidelijk zijn hoeveel CO2 de bouw jaarlijks uitstoot. Dat is het doel van de CO2-barometer voor de woningbouw, die W/E adviseurs afgelopen maanden ontwikkelde in opdracht van het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen. 

De CO2-barometer berekent jaarlijks hoe de nieuw gebouwde voorraad scoort op het gebied van CO2-uitstoot. Er is een eerste meting verricht over 2021. Hieruit blijkt dat de gemiddelde woning grofweg 300 tot 400 kg CO2eq/m2 BVO uitstoot, afhankelijk van het type woning.

Marktpartijen, publieke opdrachtgevers en beleidsmakers zijn op dit moment allemaal op hun eigen manier bezig zicht te krijgen op de uitstoot op project- portfolio- en bedrijfsniveau. Iedereen voelt de noodzaak, in afwachting van strengere beleidsregels, CO2-heffingen en vanuit intrinsieke motivatie om de bouw te verduurzamen.

Om hierin onderbouwde keuzes te kunnen maken, is jaarlijks inzicht in de actuele CO2-uitstoot van nieuwbouwwoningen cruciaal. Alleen door nieuwbouw te monitoren kun je zien of er een neerwaartse trend is. Ook kun je de gemiddelde uitstoot van een nieuwbouwwoning afzetten tegen streefgetallen. Zo berekende de Dutch Green Building Council dat, om de opwarming van de aarde beperkt te houden, de uitstoot circa 200kg CO2eq/m2 BVO mag zijn. Als we dit afzetten tegen de barometer-resultaten van 2021, ligt er voor de woningbouwsector nog een flinke opgave.

Grip krijgen op uitstoot

Met de barometer gaat het Lente-akkoord jaarlijks de gemiddelde CO2-uitstoot door nieuwbouw meten. Daarbij worden het energiegebruik én het materiaalgebruik in de productie- en constructiefase van woningnieuwbouw meegenomen (‘Embodied Carbon’). Doel is zichtbaar te maken hoe duurzaamheidsambities in de bouw zich verhouden tot de CO2-reductie die noodzakelijk is de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. En hoe ontwikkelingen in de sector en beleidsmaatregelen zich vertalen in CO2-reductie door de woningbouw.

Impact van duurzaamheidsmaatregelen

In een volgende fase gaat de CO2-barometer de gemiddelde uitstoot van een nieuwbouwwoning afzetten tegen de resultaten die koploperprojecten behalen. Hiermee wil het Lente-akkoord inzichtelijk maken wat de impact is van specifieke, ambitieuze duurzaamheidsmaatregelen. Als we weten welk effect bepaalde keuzes hebben op de uitstoot, kunnen we daar scherper op sturen. Zo kunnen we ook voor gemiddelde woningbouwprojecten onderbouwde keuzes maken om sneller tot CO2-reductie te komen.

Nieuwe inzichten, nieuwe cijfers

De eerste metingen met de CO2-barometer wijzen uit dat de rekenmethode aanpassing nodig heeft om een scherper beeld te krijgen van de gemiddelde CO2-emissie. Daarnaast is de barometer zo vormgegeven, dat nieuwe inzichten kunnen leiden tot nieuwe cijfers (denk aan de wegingsfactor van warmtepompen). Doordat de methodiek van de barometer gebruikmaakt van bestaande berekeningen (BENG, MPG), is tussentijdse bijstelling van de rekenmethode mogelijk, waardoor de barometer altijd een actueel beeld kan geven.

Meer informatie

Wil je meer weten over de CO2-barometer? Of de barometer voor specifieke projecten gebruiken? Neem contact op met Sander Woertman, programmaleider van het Lente-akkoord.

Over het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen
Het Lente-akkoord is in 2008 gestart om nieuwbouwwoningen energiezuinig te maken. In 2022 heeft het programma de focus verlegd naar Circulair Industrieel Bouwen. De 5 brancheverenigingen NEPROM, Bouwend Nederland, WoningbouwersNL, IVBN en Aedes werken samen met BZK aan de uitdagingen die bij deze transitie komen kijken. Ze doen dat vanuit de praktijk, door samen met koplopers te kijken waar de knelpunten zitten. Kleine werkgroepen gaan vervolgens met deze knelpunten aan de slag. Het uiteindelijke doel is om duurzame en circulaire woningbouw voor de hele sector haalbaar en betaalbaar te maken.