Stappenplan: hoe zorg je voor echte sociale huurwoningen?

Nieuws Nieuws · 21 maart 2022
Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

Aedes maakte een gids hoe gemeenten en corporaties ervoor kunnen zorgen dat nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar komen en blijven voor de doelgroep. Echte sociale huurwoningen gaan immers om meer dan de huurprijs.

Voorraad sociale huurwoningen mag niet afnemen

Gemeenten geven ook private partijen opdracht om huurwoningen tot 752 euro per maand te bouwen. Deze verhuurders zijn niet gebonden aan bijvoorbeeld de regels voor woningtoewijzing. Aedes heeft daar geen principiële bezwaren tegen. De schoen wringt echter als deze woningen de echte sociale huurwoningen verdringen en de sociale voorraad langzaam maar zeker afneemt.

Voor echte sociale huurwoningen is de woningtoewijzing immers cruciaal. Alleen dan komen óók mensen met lage inkomens en urgenten aan de beurt. Daarnaast zetten corporaties zich actief in voor de leefbaarheid in wijken en buurten. En houden ze woningen ook op langere termijn in de sociale voorraad.

Kijk ook eens bij

Nieuwe definitie sociale huurwoning nodig

Aedes pleit daarom voor een nieuwe definitie van een sociale huurwoning. Inmiddels hebben ook Tweede Kamerleden daar om gevraagd bij minister De Jonge. En Aedes overlegt er over met andere woningmarktpartijen, waaronder commerciële verhuurders. Inzet is dat ieder zijn eigen specialisme heeft en er voorlopig meer dan voldoende behoefte is aan alle woningtypen. Op basis daarvan kunnen afspraken worden gemaakt over ieders aandeel in de woningbouw, zoals in de Actieagenda Wonen.

Wat heb je aan een afspraak over een minimumaandeel sociale huur, als je niet scherp hebt wat je daaronder verstaat?
Martin van Rijn
voorzitter Aedes

Stappenplan: Hoe zorg je voor echte sociale huur?

Wat kunnen gemeenten en corporaties binnen de huidige regels doen om ervoor te zorgen dat nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar komen en blijven voor de doelgroep? Aedes gaf juristen van AKD opdracht de wet- en regelgeving op een rijtje te zetten in een factsheet. Companen heeft het bewerkt tot een handzame gids met een stappenplan. Aedes hoopt dat het gemeenten helpt om bewuster keuzes te maken als ze locaties uitgeven voor nieuwbouw.

Download AKD Factsheet Borgen sociale huurwoningen

Download Aedes Gids Hoe bouwen we sociale huur?