Nieuwbouw

Nieuwbouw staat hoog op de agenda omdat er in Nederland een groot woningtekort is ontstaan. Woningcorporaties moeten meer huizen bouwen. Wat is daarvoor nodig? Bijvoorbeeld voldoende woningbouwlocaties, sneller en goedkoper bouwen, tijdige nutsaansluiting en industrialisatie woningbouw.   

Experts
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

In de praktijk

Beleid & regelgeving

Wat doen woningcorporaties aan nieuwbouw?

Hoe dragen woningcorporaties bij aan het oplossen van de woningcrisis? Door in te zetten op nieuwbouw. Hoe ze dat doen? We leggen het uit in deze explainervideo. 

Wat speelt er?

Gebiedsontwikkeling geeft je de mogelijkheid samen op te trekken, van elkaar te leren en zo de nieuwbouw- of...

Nieuws

Nieuws · 29 mrt 2024

De afgelopen 5 jaar heeft Aedes de aanpak van Bouwstromen, om te komen tot snellere en goedkopere nieuwbouw,...

Vernieuwbouw zit tussen renovatie en nieuwbouw van woningen in, en levert corporatie en bewoners meerdere...

Corporaties hebben regelmatig te maken met leegstaande woningen door bijvoorbeeld herstructurering of sloop,...

Activiteiten nieuwbouw

22 apr
Online evenement
Financieel stelsel
Middenhuur
Nieuwbouw
24 apr
geWOONhout
Nieuwbouw
Verduurzaming
16 mei
Daiwa House Modular Europe - Jan Snel B.V.
De Bouwstroom
Nieuwbouw