Gezamenlijke Inkoopkalender helpt corporaties samen inkopen

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Hulp nodig bij het samen met andere corporaties opstarten van een inkooptraject? Dat kan met de gezamenlijke Inkoop- en Aanbestedingskalender (IAK). Deze kalender helpt corporaties om hun kennis, mensen en hulpmiddelen zoals software met elkaar te delen. Het delen van kennis is een opstapje naar een meer gestructureerde inkooporganisatie en -professionaliteit.

Voordeel voor alle deelnemers

Aedes zet al een aantal jaar in op het professionaliseren van opdrachtgeverschap. De nieuwe gezamenlijke Inkoop- en Aanbestedingskalender voor corporaties helpt daarbij. Met de kalender vinden corporaties elkaar om samen in te kopen of kennis uit te wisselen. Met als doel: voordeel behalen voor alle deelnemende organisaties. Dus ook voor aanbiedende marktpartijen.

Wat is een IAK?

Een Inkoop- en Aanbestedingskalender (IAK) is een overzicht van aanbestedingen. De kalender geeft aan wanneer in de tijd aanbestedingen moeten starten om tot een overeenkomst met een marktpartij te komen. Op een IAK komen de projecten te staan die het meest bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en waar veel risico en geld mee gemoeid is. Dat zijn bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, maar ook projecten voor onderhoud, inhuur of ICT.

Met zo’n overzicht weet je met welke aanbestedingen (andere) corporaties bezig zijn en kun je kennis en ervaring met hen uitwisselen of zelfs met hen samenwerken bij de inkoop.

Delen van informatie en expertise

Inkoopsamenwerking is meer dan het samenvoegen van opdrachten om met een grotere inkoopkracht betere condities (prijs en kwaliteit) voor elkaar te krijgen. Inkoopsamenwerking bestaat ook uit het delen van informatie en expertise, waardoor woningcorporaties van elkaar leren, tijd besparen en elkaar behoeden voor fouten die elders al zijn gemaakt. Bovendien kan het bundelen van opdrachten voor marktpartijen aantrekkelijk zijn, want grote opdrachten zorgen voor continuïteit.