Eindpublicatie Opgaven en Middelen in de regio

Expert
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Corporaties komen tot 2035 € 30 miljard tekort voor de opgaven die er liggen. Dat bleek in juli 2020 uit het landelijke onderzoek Opgaven en Middelen. Vanuit dit onderzoek maakten corporaties een vertaalslag: wat zijn de opgaven in onze regio, wie en wat hebben we daarbij nodig? 


In de eindpublicatie blikken corporatiebestuurders, medewerkers en adviseurs terug op de aanpak in hun regio en op de resultaten die ze tot nu toe hebben bereikt.

Resultaten en vooruitblik

De praktijkverhalen en theorie- en procesbeschrijvingen zijn te gebruiken als uitgangspunt voor het gesprek met collega-corporaties over samenwerken aan de gezamenlijke opgave: hoe kunnen we samen het meest betekenen voor onze huurders en woningzoekenden? Ook kijken we naar de vertaling van de landelijke Nationale Prestatieafspraken naar regionale woondeals en lokale prestatieafspraken waarmee we als sector nu aan de slag zijn. 

Bij ons is het glas halfvol: we willen geen bureaucratische toestanden, maar de schouders eronder.
Annelies Barnard en Trees van Haarst
regio Foodvalley

Samen werken aan de opgave

De verhalen en ervaringen hebben we gebundeld in 3 blokken: 
1. Welke corporatie-overstijgende en effectieve aanpak gebruiken corporaties? Drie voorbeelden. 
2. Samenwerken in de vertaling van Opgaven en Middelen naar Nationale Prestatieafspraken. Wat zijn de tips? 
3. Hoe gaan de regio’s verder in de samenwerking? 

Download de interactieve pdf met de roze button hieronder:

Landelijk onderzoek Opgaven en middelen

Terugkijkend heeft het onderzoek uit 2020 goed  gewerkt in combinatie met de regionale vertalingen. Het nieuwe kabinet besloot de verhuurderheffing af te schaffen en we maakten in Nationale Prestatieafspraken concreet welke investeringen corporaties de komende jaren doen, gebaseerd op hun financiële mogelijkheden.