Minister presenteert de Nationale Woon- en Bouwagenda

Nieuws Nieuws · 13 maart 2022
Expert

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, heeft vrijdag 11 maart aan de ministerraad zijn plannen toegelicht. In zijn ‘Nationale Woon-en Bouwagenda’ analyseert de minister oorzaken van de krappe woningmarkt en ontvouwt hij zijn eerste plannen om deze crisis te bestrijden.

Met deze brief laat de minister zien dat hij voortvarend te werk gaat. In zijn eerste weken heeft de minister vele werkbezoeken afgelegd en met betrokken partijen gesproken. Ook heeft Hugo de Jonge kennis genomen van de Actieagenda Wonen, die door Aedes en 33 andere marktpartijen samen is opgesteld. Veel van de voorstellen die in de Actieagenda Wonen zijn gedaan zijn dan ook overgenomen in de plannen van de minister

Corporaties willen betaalbare woningen

Betaalbaarheid is een groot probleem voor veel woningzoekenden. Met name voor middeninkomens en starters is er behoefte aan goede en vooral betaalbare woningen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn enorm toegenomen. Goed dus, dat de minister afspraken wil maken over meer betaalbare woningen, waarvan 1/3 deel sociale huurwoningen en 2/3 deel betaalbare woningen tot de NHG grens of in de middenhuur.

Veel randvoorwaarden nog niet geregeld

Corporaties willen graag de woningen bouwen waar behoefte aan is. Echter, veel randvoorwaarden voor de bouw van meer sociale woningen zijn nog niet geregeld zoals voldoende beschikbare locaties voor sociale woningbouw. Goed daarom, dat de minister de regie neemt en met alle betrokken partijen afspraken maakt.

Klik hier voor de Kamerbrief Nationale Woon- en Bouwagenda