Nieuwbouw bijna energieneutraal, Lente-akkoord verzet de bakens

Nieuws Nieuws · 19 oktober 2021

Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en het ministerie van BZK zetten na 13 jaar een punt achter het succesvolle Lente-akkoord. De initiatiefnemers hebben namelijk hun doel behaald, alle nieuwbouwwoningen zijn bijna energieneutraal. De ondertekenaars van het Lente-akkoord ontwikkelden en deelden samen met projectontwikkelaars, corporaties, bouwbedrijven, adviseurs en leveranciers veel kennis over Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. De initiatiefnemers richten zich nu op natuurinclusiviteit, circulariteit, industrialisatie en energieleverende nieuwbouw.

Eind september kwamen de deelnemers aan het Lente-akkoord ZEN platform voor de laatste keer bij elkaar. Tijdens het afsluitende congres werd er teruggeblikt op wat er bereikt is in de energiezuinige nieuwbouw. Bij de ZEN-aanpak lag de nadruk op comfort, gezondheid, betaalbaar wonen en een lage energierekening. Gedurende de looptijd werden nieuwbouwwoningen vanaf 1 juli 2018 ook nog aardgasvrij. Tijdens het congres werd ook vooruitgekeken naar nieuwe opgaven als natuurinclusiviteit, circulariteit, industrialisatie en energieleverende nieuwbouw.

Het Lente-akkoord heeft veel kennis opgeleverd over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Aedes gaat daarom samen met enkele partijen uit het Lente-akkoord door, met een kennisprogramma over houtbouw. “Samen met Bouwend Nederland en Neprom gaan we onderzoeken wat de toekomst is van houtbouw” stelt Maarten Georgius, programmaleider Bouwstromen bij Aedes. “We gaan in theorie en praktijk kijken wat de mogelijkheden van het gebruik van hout zijn, en hoe het dan zit met geluid, brandveiligheid en natuurlijk het binnenmilieu. Ook zal het zoeken naar geschikte leveranciers een onderdeel zijn van het kennisprogramma.”

In het begin van 2022 volgt daarover meer informatie.