Planning Aedes Routekaart

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 5 maart 2021
Experts
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Yvon de Ruijter
Yvon de Ruijter
Adviseur Sectorontwikkeling

Hier leest u hoe de planning voor de Aedes Routekaart verloopt en wat u de komende tijd kunt verwachten.

Bekijk de veelgestelde vragen:

Wat is de planning voor de Aedes Routekaart?

Sinds april 2021 is de Aedes Routekaart beschikbaar voor Aedes-leden. In een webinar is uitgelegd hoe de routekaart werkt, worden de rapportages getoond en krijgen deelnemers een toelichting op de onderbouwing van de gebruikte kentallen voor investeringskosten en CO2-besparing.

De routekaarten die vóór 27 augustus 2021 zijn ingevuld, zal Aedes betrekken bij een onderzoek naar de inzichten van de gezamenlijke routekaarten. De routekaart is nog tot het eind van het jaar toegankelijk. Aedes denkt na over manieren om de routekaart verder te ontwikkelen. Uiteraard houden wij je hiervan op de hoogte. 

In mei en juni was er een kennisprogramma dat voortbouwde op de thema’s van de routekaart. Op verzoek van de leden verzorgt Aedes via de (regionale) netwerken een verdiepende sessie op basis van de inzichten van de routekaart.

Wat kunnen corporaties de komende tijd verwachten?

In april is de Aedes Routekaart beschikbaar gekomen voor Aedes-leden. Bij de Aedes Routekaart hoort een uitgebreide handleiding voor het invullen hiervan. Hierin wordt uitgelegd hoe de routekaart werkt, en is ook een toelichting op de gebruikte aannames voor kosten en CO2-besparing.

Aedes lanceert regelmatig een vragenuurtje waar u ‘live’ uw vragen kunt stellen. De contactpersoon voor de routekaart bij uw corporatie houden we via mailings op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vervolgens komt er een programma dat voortbouwt op de ingevulde routekaarten.
Uiteraard houden wij ook het dossier Verduurzaming up-to-date.

Via [email protected] kunt u uw vragen stellen.

Hoe kunnen corporaties nu al aan de slag met de Aedes Routekaart?
Kan ik niet beter wachten tot de gemeente haar Transitievisie warmte heeft bepaald?

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten waar het gaat om de status van de Transitievisie warmte. Soms is deze al gereed, soms laten gemeentes nog niets of weinig van zich horen. Gemeenten hebben de regie, maar zij worden wel geacht hun plannen af te stemmen met stakeholders zoals corporaties. De gemeente bepaalt niet eenzijdig wat het warmte-alternatief wordt. Zorg dus dat u op de hoogte bent van de gevolgen van de verschillende temperatuurniveaus die samenhangen met de alternatieven voor aardgas voor uw bezit. U kunt de gemeente dan beter helpen de meest haalbare keuzes per wijk te maken. Zowel op het meer globale niveau van de Transitievisie als in de uitwerking in Wijkuitvoeringsplannen en straks de Omgevingswet.

Mijn gemeente heeft de Transitievisie warmte al afgerond. Is het dan nog zinvol de routekaart in te vullen?

Er zijn al gemeenten die de Transitievisie warmte hebben afgerond.  Daarbij zijn de corporaties als het goed is ook stevig bij betrokken geweest. In dat geval maakt de Aedes Routekaart inzichtelijk wat de uitgangspunten in de Transitievisie Warmte betekenen voor de verduurzaming van uw bezit. U heeft daarmee een stevige basis voor het gesprek over de nadere uitwerking in Wijkuitvoeringsplannen en bijvoorbeeld voor de onderbouwing van een eventueel afwijkende strategie (een opt-out).

Mijn adviseur raadt aan te wachten tot Vabi 8.3, of zelfs tot juni

Vabi Assets Energie NTA8800 v.8. 2 is sinds begin april beschikbaar en is een stabiele versie.  Versie 8.2 kan een SHAERE-export aanmaken die geschikt is voor de routekaart. Voor toepassing voor de Aedes Routekaart worden er lagere eisen gesteld aan de conversie van de data  in Vabi dan voor het afmelden van labels. Na de overstap kunt u al snel een SHAERE-export aanmaken en aan de slag.  

We zien dat voor meerdere complexen de energielabels op basis van NTA8800 negatief verschoven zijn ten opzichte van de labels op basis van de Energie-index, en we hebben nu weer E/F woningen. We willen nu eerst onze data controleren.

Het is bekend dat woningen bij de nieuwe NTA8800 labels voor ca. 50 procent gelijk zouden blijven, 25 procent beter zouden worden, maar ook 25 procent slechter. Met name de compactheid speelt hier een grote rol. Het is bijvoorbeeld bekend dat voor twee-onder-een-kapwoningen het label verslechtert. Deze negatieve verschuiving is dus verklaarbaar.De routekaart maakt geen gebruik van de labels, maar toont ze ter informatie.

► Meer informatie
► Terug naar Vraag en Antwoord