Verhuurderheffing

Woningcorporaties moeten over hun woningbezit jaarlijks een verhuurdersbelasting betalen: de verhuurderheffing. Dat geld kunnen zij niet meer investeren in sociale woningbouw. Aedes en de corporaties pleiten daarom voor afschaffing van deze verhuurderheffing.

Beleid & regelgeving

Tarieven en heffingsverminderingen
Politiek over verhuurderheffing