Verhuurderheffing

Woningcorporaties hebben sinds 2013 over hun woningen jaarlijks een verhuurdersbelasting betaald: de verhuurderheffing. Dat geld hebben zij niet kunnen  investeren in sociale woningbouw. Daarom hebben Aedes en corporaties al jaren gepleit voor afschaffing van deze verhuurderheffing.

Beleid & regelgeving