Verhuurderheffing

Woningcorporaties hebben sinds 2013 over hun woningen jaarlijks een verhuurdersbelasting betaald: de verhuurderheffing. Dat geld hebben zij niet kunnen  investeren in sociale woningbouw. Daarom hebben Aedes en corporaties jaren gepleit voor afschaffing van deze verhuurderheffing. Op 21 december 2022 ging de Eerste Kamer met een hamerslag akkoord met de afschaffing per 1 januari 2023.

Beleid & regelgeving

Tot 1 januari 2023 beta(a)l(d)en corporaties dit bedrag aan verhuurderheffing.