Aan de slag met een beheercoöperatie? Handreiking voor corporaties

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

De beheercoöperatie is de meest voorkomende variant van de wooncoöperatie. Maar hoe richt je een beheercoöperatie op? Wat is hier allemaal voor nodig? De handreiking Aan de slag met een beheercoöperatie helpt je bij het opstarten van een beheercoöperatie.

Wat is de beheercoöperatie?

Bij een beheercoöperatie nemen bewoners niet het vastgoedeigendom van de corporatie over, maar wel vergaande taken in onderhoud en zelfbeheer. In de praktische uitwerking lopen corporaties echter tegen diverse vragen en obstakels aan, bijvoorbeeld over de berekening van het budget voor de beheercoöperatie, en wat wel en niet mag met een eventueel budgetoverschot. Ook ontbreekt het aan een bepaalde standaardisering, denk aan een samenwerkingsovereenkomst, intentieverklaring en een beheerovereenkomst.

Aedes en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kregen steeds meer vragen hierover en vroegen Platform31 dit proces uit te leggen, zodat initiatieven en corporaties niet bij elke beheercoöperatie het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

Handreiking is gebaseerd op praktijkervaringen van corporaties

Aan de handreiking Aan de slag met een beheercoöperatie hebben het ministerie BZK, Autoriteit woningcorporaties en corporaties die al praktijkervaring hebben met de oprichting van een beheercoöperatie meegewerkt. Naast praktische informatie vind je hierin ook verschillende tips van collega-corporaties. Bijvoorbeeld: 'Eén van de dingen die je snel duidelijk moet hebben, is de demarcatielijst. Wat gaat de beheercoöperatie doen en wat blijft bij de corporatie?' en 'Blijf niet te lang hangen in idealistische verhalen. Visualiseer het zo snel mogelijk en zorg dat je samen op één lijn zit.'

De handreiking is geen blauwdruk voor iedere beheercoöperatie. Elke beheercoöperatie is immers maatwerk op basis van de lokale situatie en wensen van de huurders. De handreiking geeft je wel handvatten en geleerde lessen, zodat het opzetten van een beheercoöperatie makkelijker wordt.