'Laat woningcorporaties meer mensen helpen aan geschikte woning'

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 10 december 2019

‘Zorg ervoor dat woningcorporaties meer mensen kunnen helpen aan een huis dat bij hen past.’ Die oproep doet Aedes-voorzitter Marnix Norder aan de Tweede Kamer die op donderdag 12 december 2019 de evaluatie van de Woningwet bespreekt. Hij vraagt om meer ruimte voor gemeenten, corporaties en huurders om te doen wat in hun regio nodig is.

Norder pleit onder meer voor de mogelijkheid middeldure huurwoningen te bouwen.

Onderwerp van het debat zijn de voorstellen van minister Ollongren (BZK) voor wijziging van de Woningwet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken evalueerde begin dit jaar de wet die sinds 2015 van kracht is. Ook de commissie-Van Bochove maakte in opdracht van Aedes een evaluatie.

Lokaal woonbeleid

Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Woonbond stellen in een brief aan de Tweede Kamer dat er meer ruimte voor lokaal woonbeleid nodig is. De Woningwet kent nu te stringente landelijke regels met te weinig mogelijkheden om daar lokaal van af te wijken. Een oplossing is bijvoorbeeld dat partijen lokaal de inkomensgrenzen bepalen voor toegang tot een sociale huurwoning. Of dat corporaties in sommige gebieden ook middeldure huurwoningen mogen bouwen. Lees hier wat Aedes anders wil aan de Woningwet.