Handreiking regionale samenwerking bij huisvesting aandachtsgroepen

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Bij het realiseren van huisvesting voor aandachtsgroepen speelt regionale samenwerking een belangrijk rol. De opvang en ondersteuning stopt immers niet bij gemeentegrenzen. Deze nieuwe handreiking bevat verschillende praktijkvoorbeelden, onder andere gebaseerd op ervaringen van de 6 koploperregio’s en is voor iedereen die een regionale samenwerking wil opzetten of begeleiden en die praktische handvatten zoekt om dit succesvol aan te pakken.

Uitdagingen van regionaal samenwerken

In een samenwerking moet continu gewerkt worden aan draagvlak en eigenaarschap onder de partners. Een procesmatige aanpak waarin partijen actief een rol hebben, de plannen sámen maken en onderschrijven is dus van groot belang. Dit komt in deze handreiking ook uitgebreid aan de orde.

Het BZK-programma Een thuis voor iedereen heeft als doel de woningmarktpositie van aandachtsgroepen te verstevigen. Om dit te realiseren moet afstemming over de grenzen van gemeenten en maatschappelijke partners tot stand komen. Vandaar deze handreiking die in opdracht van BZK door Platform 31 is opgesteld.

Kijk ook eens bij