Uitspraak rechtbank: piekvereiste geldt niet bij voorziening groot onderhoud

Nieuws Nieuws · 13 april 2023
Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

Onlangs heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan over een geschil tussen de Belastingdienst en woningcorporatie Stichting Woonbedrijf over de piek-vereiste bij voorzieningen voor groot onderhoud. De uitspraak is in het voordeel van Woonbedrijf gevallen. De Belastingdienst heeft inmiddels aangegeven in hoger beroep te gaan.

Waar ging het om?

In het verre verleden waren er verschillende corporaties die een voorziening groot onderhoud hebben gevormd. Sinds 1998 (Baksteenarrest) kunnen voorzieningen (fiscaal) gevormd worden als voldaan wordt aan 3 criteria:
1. De kosten vinden hun oorsprong in het verleden
2. De kosten zijn duidelijk toe te rekenen en
3. Er is een redelijke mate van zekerheid dat de toekomstige uitgaven ook gemaakt (gaan) worden.

Verschillende corporaties vormden ook voor de opgetreden slijtage bij de verschillende bedrijfsmiddelen een voorziening. Dit was tot 2016 nooit een probleem. Echter, in 2016 heeft de Belastingdienst een notitie geschreven en verspreid waarin zij aangaf dat een voorziening alleen gevormd mag worden als de toekomstige onderhoudsuitgaven in een bepaald jaar zich meer dan gemiddeld zouden voordoen. Deze zogenoemde piekvereiste werd vanaf toen voor de Belastingdienst de toets of er wel of niet een voorziening gevormd mocht worden.

Procedure van Woonbedrijf

Ook Woonbedrijf heeft in de aangifte vennootschapsbelasting 2016 een fiscale onderhoudsvoorziening gevormd. De Belastingdienst heeft naar aanleiding van de ingediende aangifte een boekenonderzoek ingesteld. Nadat de Belastingdienst had vastgesteld dat Woonbedrijf meer had voorzien dan alleen de onderhoudspiek op organisatieniveau, heeft zij de voorziening uit de opgelegde aanslag gehaald. 

Woonbedrijf en de Belastingdienst hebben vooraf wel overeenstemming bereikt over de hoogte van de voorziening. Hierdoor stonden de feiten niet meer ter discussie, en hoefden de rechters alleen te kijken naar de zuivere rechtsvraag. Hiermee waren ze snel klaar: de voorwaarden van het Baksteenarrest gelden nog steeds en er is geen enkele grond voor de piekvereiste.

Reactie Woonbedrijf

Op de vraag of alle corporaties nu meteen een voorziening groot onderhoud kunnen gaan vormen antwoordt Ankie Moonen, financieel strateeg bij Woonbedrijf: ‘Zo simpel is het helaas niet. Uitgangspunt is dat de corporatie de voorziening goed kan onderbouwen. Aan de basis van onze voorziening liggen gedetailleerde, technische complexanalyses ten grondslag die iedere 3 jaar complexgewijs worden herzien. De uitkomsten hiervan worden weer vastgelegd in de zogenoemde O-prognose. Deze O-prognose vormen samen met de TCA-rapporten de input voor de berekening van de voorziening.’

‘Het boekenonderzoek van de Belastingdienst was zowel voor ons als voor de Belastingdienst een intensief proces dat jaren geduurd heeft. Zeer gedetailleerd moesten de posten uit de steekproef worden onderbouwd. De kwaliteit van de voorziening wordt dus echt stevig beoordeeld.’ 

Gevolgen voor de sector

Het belang van deze uitspraak is voor de sector groot. Door de omvangrijke onderhoudswerkzaamheden en de lange levensduur van vastgoed zal de uitspraak grote gevolgen hebben. 

De ervaringen van Woonbedrijf leren dat niet iedere corporatie zo maar een voorziening kan opvoeren op basis van de onderhoudsbegroting. Een groep corporaties heeft al een voorziening gevormd. Hierover hebben ze met de Belastingdienst afspraken gemaakt. Aedes heeft zich er eerder hard voor gemaakt dat iedere corporatie gelijk behandeld zou worden in dit traject.