Subsidie voor anders werken aan wonen

Nieuws Nieuws · 26 november 2021

Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kunnen we anders werken aan wonen? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt coalities van ontwerpers en, bijvoorbeeld, woningcorporaties, lokale overheden en experts uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen en op basis daarvan te werken aan een integrale aanpak van vraagstukken rondom wonen. Het Stimuleringsfonds stelt subsidies beschikbaar van €30.000 per project.

De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Het woningaanbod is te eenzijdig, de huizenprijzen blijven maar stijgen en er is onvoldoende doorstroming. Daarnaast staan verduurzaming en verbetering van de leefbaarheid hoog op de agenda. Betrokken partijen moeten daarom de opgave duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften aanpakken.

Wie kunnen anders werken aan wonen?

Gezien de complexiteit van de woonopgave is een integrale aanpak noodzakelijk: alle belanghebbenden moet samenwerken. Daarom richt het Stimuleringsfonds deze oproep aan coalities van ontwerpers en gemeenten, gebiedsontwikkelaars, woningcorporaties, maatschappelijke initiatieven, marktpartijen, erfgoedspecialisten, wooncoöperaties, VVE’s en andere collectieven van bewoners.

Subsidie beschikbaar voor anders werken aan wonen

Projecten die, op basis van ontwerpend onderzoek, op verschillende niveaus innovatieve perspectieven, strategieën en oplossingen ontwikkelen voor de woonopgave in Nederland komen in aanmerking voor subsidie van het Stimuleringsfonds.

  • deadline: uiterlijk 1 maart 2022
  • aantal subsidies: 15 voorstellen à € 30.000 (fase 1)
  • looptijd: april 2022 – december 2022, daarna is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor een vervolgfase à max. € 40.000 (fase 2)
  • partijen kunnen ter voorbereiding van een aanvraag een opstartsubsidie aanvragen, doorlopend tot en met 1 februari 2022.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de open oproep op de website van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.