Team 4 Duurzame huisvesting kwetsbare bewoners met risico op overlast

Nieuws Nieuws · 16 augustus 2019

Team 4 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkte aan de vraag: hoe zorgen we voor duurzame huisvesting van kwetsbare groepen en leefbare wijken voor iedereen? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. Op 26 september werden tijdens het slotevenement de winnende teams bekend gemaakt. Team 6 won de Publieksaward en de Juryaward werd uitgereikt aan team 1.

Team 4, van Havensteder, over de Innovatiechallenge en hun vernieuwende oplossingen:

Tekening innovatiechallenge

In de Innovatiechallenge startten we een buddyproject in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. We bieden daar een oplossing voor huurders bij wie verschillende problemen tegelijk spelen. Denk aan verslaving, schulden, verward gedrag. Per instantie komt er vaak iemand langs om te helpen. Bijvoorbeeld een zorginstelling, de woningcorporatie, gemeente, belastingdienst enzovoorts. Alle vanuit goede bedoelingen, maar er is niemand die overzicht heeft. En vaak vraagt niemand echt door bij de bewoner: wat is nu het probleem, welke oplossing wil de huurder zélf en wat kán hij zelf en welke partijen hebben we allemaal nodig. De integrale aanpak van de buddy zorgt dat iemand écht wordt geholpen en weer regie over zijn eigen leven krijgt. Wij doen dat als corporatie niet alleen, maar samen met ons netwerk. 

Logo innovatiechallenge

Werkatelier 1

Het was een inspirerende startbijeenkomst van de Innovatiechallenge voor team 4. Een dag vol nieuwe en verrassende ontmoetingen tussen bestuurders, bewoners en professionals vanuit zeer diverse maatschappelijke organisaties. Maar allen met een zelfde motivatie: samen werken aan leefbare wijken en buurten. 

Havensteder had aanvankelijk als startvraag geformuleerd:
'Hoe geven we samen met partners en bewoners vorm en inhoud aan het wonen-in-wijken voor bewoners die nog niet toe zijn aan het zelfstandig wonen en hoe kunnen we hen een tijdelijk en fijn (t)huis bieden?'
Na een rondje langs alle deelnemers aan de 'club van knappe koppen' tijdens de eerste werksessie, en met hulp van andere meepraters tijdens de middagsessie zijn wij tot de volgende formulering gekomen: 'Hoe zorgen we voor duurzame huisvesting van kwetsbare groepen en leefbare wijken voor iedereen?'

Onderweg naar werkatelier 2 gaat het team in gesprek met bewoners en andere partners. Ook overdenken zij de vragen:

  • Wat is de oorzaak van het vraagstuk, waardoor ontstaat het (nu)?

  • Wanneer is het opgelost (of gaat het altijd door)? 

Verslag Werkatelier 1

Werkatelier 2

Team 4 buigt zich over de vraag “Hoe zorgen we voor duurzame huisvesting voor kwetsbare bewoners met risico op overlast?” en doet verslag van de gesprekken en de verkregen inzichten. 

Verslag Werkatelier 2

Mensen zitten op stoelen in een kring bij elkaar

Werkatelier 3

Samenvatting experiment
Wij willen meer vraaggericht gaan werken, door een wijkverbinder in te zetten (soort SPV-er/wijkschakel) die aan de bewoners vraagt: Wat wil je (waar zit nu echt de pijn)? Wat kun je (wederkerigheid, maar ook talenten van mensen aanspreken)? Wat heb je nodig?

Kijk de video voor een beknopte beschrijving van ons experiment dat we de komende periode samen met onze stakeholders uitrollen. Onze eerste stappen worden inmiddels gezet: het gesprek aangaan met de wethouder in Rotterdam en diverse andere stakeholders waar óók energie zit. Er is veel te doen! 

Verslag Werkatelier 3

Werkatelier 4

Team 4 ging (wederom) in gesprek met eindgebruikers: kwetsbare bewoners en Rotterdamse partnerorganisaties. En met leden van de Raad van Inspiratie. De middag leverde waardevolle feedback op over wat wel en niet werkt in de oplossing die Havensteder momenteel test in Bospolder-Tussendijken (BoTu). Feedback vanaf het begin van de testfase zorgde voor snelle bijsturing en voorkwam onnodig verlies in menskracht, tijd en geld.  

Verslag Werkatelier 4