Minister De Jonge roept leden VTW op de randen op te zoeken

Nieuws Nieuws · 24 oktober 2022
Expert
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger

Tijdens een ledenbijeenkomst van VTW in Helmond, riep minister Hugo de Jonge de commissarissen op om de randen op te zoeken om de bouw van 900.000 woningen zoals vastgelegd in de Nationale Prestatieafspraken, te versnellen. Uit de zaal kwam de vraag wat de minister zélf kan bijdragen om de bouw te versnellen.

ledenbijeenkomst VTW met minister

Regionale woondeals

Alle provincies hebben inmiddels vastgelegd hoeveel woningen zij tot en met 2030 gaan bouwen. In de loop van dit jaar worden deze afspraken omgezet in regionale woondeals, op het niveau van bouwlocaties, en komen er per provincie middelen vrij. ‘De provincies hebben hun handtekening gezet, dus we gaan ze houden aan de aantallen woningen.’

De minister stelde tegelijkertijd dat vooral in de fase van de planvorming tijdwinst is te boeken. Het samenspel tussen gemeente, corporaties en ontwikkelpartijen aan de voorkant kost tot nu toe het meeste tijd. Het ministerie werkt een plan uit om dat deel te versnellen.

Procedures korter

Vooral trage (juridische) procedures zijn corporaties een doorn in het oog. De Omgevingswet moet procedures versnellen, maar die is een half jaar uitgesteld, erkende De Jonge. Daarnaast nemen de bezwaar- en beroepsprocedures veel tijd in beslag. Waar het volgens de Europese regelgeving kan, moeten die procedures korter, aldus De Jonge.

De Jonge stelde dat corporaties die snel meer (flex)woningen willen toevoegen de uitkomst van juridische bezwaarprocedures tot aan de Raad van State niet hoeven af te wachten. De kans dat het misgaat, is volgens hem niet meer dan een enkel procent. Hij is bereid om te kijken naar een regeling voor corporaties waar het wél misgaat. ‘Van mij hoeven jullie niet te wachten, van de rechter hoeft het ook niet.’

Definitie sociale huur

Ook werd gevraagd  om de definitie van sociale huur zwart-wit vast te leggen. Zo wordt bij een van de aanwezigen de rem gezet op plannen van een bouwtoren (met een mix van woningen), omdat een definitie ontbreekt. Volgens De Jonge wordt de definitie van sociale huur opgenomen in de Wet Regie op de volkshuisvesting, net als de huivestingsverordening (inclusief woonruimteverdeling). Ook wil hij in deze wet de middenhuur reguleren.