Vereniging van toezichthouders VTW: ‘Maak plannen voor onze (toekomstige) huurders’

Nieuws 15 oktober 2021
Expert
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Ook commissarissen zien het belang van onderlinge samenwerking van woningcorporaties om de omvangrijke regionale opgaven zo goed mogelijk te realiseren. Tijdens het jaarlijkse VTW-congres deed VTW-voorzitter Guido van Woerkom een oproep om plannen te maken die goed zijn voor de (toekomstige) huurders. ‘Het financiële tekort voor de sector is nog steeds ongekend, maar kijk naar wat er wél kan.’

Regionale samenwerking

Commissarissen van de regio’s Foodvalley, Zeeland en WOONTwente vertelden tijdens het congres over hun dilemma’s, waarmee meteen duidelijk werd dat er verschillen bestaan tussen de regio’s maar ook in de regio’s. ‘Met het onderzoek [Opgaven en middelen in de regio] kunnen we uitleggen dat we niet alles kunnen’. Doel van de regionale samenwerking is ook dat corporaties elkaar waar nodig de helpende hand bieden.

Verder lezen?

In Aedes-Magazine verscheen eerder deze maand het artikel Weet waar je samen voor staat, ook in het toezicht over de verschillen én overeenkomsten van de opgaven en middelen in de regio. Ook VTW heeft een mooi online magazine over de opgaven en middelen gepubliceerd.