Aedes: Noodzaak aanpakken wooncrisis onderkend in hoofdlijnenakkoord

Wat speelt er?

Een naoorloogse flat waaraan een extra woonlaag is toegevoegd

Hoe kunnen we de woningbouw snel, duurzaam en betaalbaar opschalen? Door een verdieping toe te voegen aan bestaande gebouwen. Om dit optoppen op grote schaal te realiseren, hebben gemeenten...

Maarten Georgius
Nieuwbouw
Nieuws

Nieuws · 24 mei 2024

Op deze pagina vind je recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn 4 weken...

Nieuws

Nieuws · 23 mei 2024

Woningcorporaties die (grondgebonden) woningen willen verkopen, moeten die eerst aanbieden aan huurders. Dit...

Nieuws

Nieuws · 22 mei 2024

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau binnen de vereniging. Heb je informatie of suggesties...

Aedes-standpunt

Aedes-standpunt · 21 mei 2024

Op 14 mei publiceerde EU Observer een opinie-artikel...

Man op ladder die spouwmuur isoleert

Hoe zit het met… woningen met E-, F- en G-labels?

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zijn losgekoppeld van het aardgas. Dat kan alleen als woningen goed zijn geïsoleerd. Met het afschaffen van de verhuurderheffing is er geld beschikbaar om woningen met een slecht energielabel (EFG-label) versneld te isoleren. Dat is hard nodig, want bij deze woningen valt de meeste winst te behalen. 

Waaraan kun je deelnemen?

27 mei
Online evenement
Informatiebeveiliging en privacy
29 mei
Online evenement
Vastgoedsturing
Verduurzaming

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat staat er in Aedes-Magazine?