Ultimatum vakbonden over de CAO Woondiensten 2024

Nieuws Nieuws · 20 november 2023
Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De vakbonden hebben tegen het eindbod van werkgevers voor een nieuwe CAO gestemd. Inmiddels hebben we van de vakbonden een ultimatum ontvangen. Als Aedes niet voor vrijdag 24 november 10.00 uur ingaat op dit ultimatum van de vakbonden, dan volgen er acties. In dit artikel lees je meer over de inhoud van het ultimatum, hoe we de corporaties in hun rol als werkgever gaan raadplegen en welke ondersteuning Aedes in deze situatie biedt. 

Ultimatum van de vakbonden

De belangrijkste eisen uit het ultimatum van de vakbonden zijn: 

  • Loonsverhoging 2024: een nominaal structureel bedrag van € 83 per maand (‘centen’) plus een structurele loonsverhoging van 11% (‘procenten’). Dit komt voor een medewerker met een gemiddeld salaris uit op een loonsverhoging van ruim 13%. 
  • Lonen na 2025: vanaf 1 januari 2025 stijgen de lonen ieder jaar mee met de inflatie (automatische prijscompensatie). 
  • De aanpassingsbedragen voor de schalen C tot en met H en voor schaal O komen per direct te vervallen.  
  • FNV eist dat 1 mei (‘De Dag van de Arbeid’) een betaalde extra vrije dag wordt voor alleen FNV-leden. 
  • CNV en De Unie eisen dat 5 mei ieder jaar een betaalde vrije dag wordt.  
  • Generatiepact Woondiensten: CNV eist dat het pact wordt verruimd. Aan de regeling moet een ruimere variant worden toegevoegd (naast 80-90-100 ook 60-80-100). De instapleeftijd moet van 63 jaar naar 61 jaar. Verder moet het pact voor onbepaalde tijd worden verlengd (loopt nu tot 1 april 2025). 
  • Het loopbaanontwikkelingsbudget wordt verhoogd van 900 euro naar 1.000 euro per jaar.  

Het eindbod van de werkgevers en het ultimatum van de vakbonden kun je onderaan dit artikel downloaden.

Informatiebijeenkomst en enquête

We willen graag weten hoe corporaties als werkgever aankijken tegen het eindbod en het ultimatum van de vakbonden. Daarom organiseert Aedes binnenkort voor directeur-bestuurders een informatiebijeenkomst en een schriftelijke ledenraadpleging. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort aan hen verstuurd.

Ondersteuning door Aedes

In voorbereiding op mogelijke acties van de vakbonden is het belangrijk dat iedereen weet wat de rechten en plichten zijn van zowel de werkgever als de werknemer. Daarom hebben wij daarover een informatiebulletin opgesteld.

Ook hebben we een voorbeeldbrief gemaakt die een werkgever aan medewerkers kan sturen. Daarin wordt de achtergrond van het eindbod geschetst, zodat medewerkers goed geïnformeerd zelf een afweging kunnen maken of ze deelnemen aan mogelijke acties.

Verder hebben wij op Aedes.nl gepubliceerd: het werkgeversverhaal bij het eindbod en veel gestelde vragen en antwoorden. Ook die kun je als werkgevers gebruiken om werknemers te informeren.

Mocht je als werkgever nog vragen hebben of vragen van medewerkers krijgen die je niet kunt beantwoorden, dan kun je vanzelfsprekend contact opnemen met de werkgeverstelefoon van Aedes. Die is op werkdagen te bereiken van 8.30 tot 17.00 uur via 06 537 593 43.  

Op de hoogte blijven

Via Aedes.nl/arbeidsvoorwaarden houden we je op de hoogte van het verdere verloop rondom het ultimatum van de bonden.