Reality check woningbouwopgave op 1 oktober

Nieuws Nieuws · 30 augustus 2022
Experts
Niels van der Poel
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger
Erik van Assen
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Nu de Nationale Prestatieafspraken zijn ondertekend, worden op regionaal en lokaal niveau de ambities verder uitgewerkt. Het ministerie van BZK vraagt provincies om voor 1 oktober te komen tot een gedetailleerde sociale woningbouwopgave met bijbehorende locaties.

Provincies moeten deze zogenaamde ‘reality check’ voor 1 oktober aanleveren. Deze reality checks gaan dienen als basis en input voor de regionale woondeals die vervolgens met de gemeenten en corporaties worden gesloten. Deze regionale woondeals moeten eind 2022 klaar zijn.

Inbreng corporaties essentieel

In de regionale woondeals moeten zoveel mogelijk concrete aantallen sociale huurwoningen worden gekoppeld aan beschikbare en mogelijk nieuwe locaties. De resultaten uit het onderzoek Opgaven en middelen in de regio kunnen hierbij als input dienen.

Uit een eerste afstemming met corporaties in alle regio’s blijkt dat de verschillen in samenwerking en afstemming met provincies en gemeenten groot zijn. De ene regio heeft regulier contact op lokaal en provinciaal niveau, terwijl een andere regio geen aansluiting vindt. Aedes verzamelt tijdens bijeenkomsten best practices, formats en planningen om regio's en corporaties te ondersteunen.

Voor meer informatie kunnen aangesloten corporaties contact opnemen met Iris Brinkman, [email protected].