Van provinciale opgaven naar landelijke prestatieafspraken: hoe doe je dat?

Nieuws Nieuws · 26 september 2022
Experts
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Op 1 oktober moeten provincies de definitieve biedingen over nieuwbouw bij de minister op tafel hebben liggen. De zogenaamde reality check. De biedingen worden eerst op lokaal en regionaal niveau gebundeld. En daarna samengevoegd tot een provinciaal bod. Hoe verloopt dat proces? 

Peter de Vries is bestuurlijk secretaris van een samenwerking van 13 corporaties in stad en ommeland in de provincie Groningen (G13), en is positief gestemd over het proces in de provincie. De G13-samenwerking, maar ook de samenwerking met gemeenten, gaat in deze provincie bijna 10 jaar terug.  

Urgentie tot samenwerking

Met de eerste Groningse aardbevingen in 2012 werd het corporatiebestuurders duidelijk dat er structureel samengewerkt moest worden om de problemen die daarbij ontstonden te tackelen. Deze urgentie blijkt de kracht achter de jarenlange samenwerking. G13 wordt gebruikt voor de vele opgaven die er liggen. De urgentie was ‘veilig wonen’, nu komt ‘voldoende passende woningen’ erbij. In het Groningse regionale traject Opgaven & middelen lag het accent op nieuwbouw en transformatie. Vanuit G13 is aansluitend een werkgroep met 2 corporatiebestuurders en enkele corporatiemedewerkers opgericht om het proces naar de provinciale bieding op te pakken.

Kijk ook eens bij

Van lokaal naar provinciaal

Op beleidsniveau had G13 (nog) geen structureel overleg met de provincie. Een ‘toevallig’ contact bij de provincie was een eerste opening. Omdat de rol die provincies kregen na ondertekening van de Nationale Prestatieafspraken ook voor hen nieuw is, ging de provincie ook op zoek naar partners. En vonden die bij G13.

‘Wij werden in juni door de provincie betrokken toen het concept-bod er lag en de brief aan de minister werd gestuurd. Dat wij betrokken werden, zorgt ervoor dat de definitieve bieding, die eind september klaar is, een breed gedragen en goed onderbouwd document is waaraan de corporaties en 10 gemeenten hebben meegewerkt,' vertelt De Vries. Zo werden de lokale biedingen van alle corporaties opgeteld en vergeleken met het regionale onderzoek Opgaven & middelen. ‘Het feit dat dit met elkaar in lijn ligt, geeft ons veel vertrouwen. Het proces laat echt zien dat de regierol van het Rijk dingen in beweging zet. We zien dat we vanuit een gemeenschappelijk doel elkaar beter begrijpen.’

Woondeals

In de periode tot 1 januari worden de biedingen verder uitgewerkt. ‘Wel hebben we een aantal randvoorwaarden gesteld aan gemeenten, over vergunningprocedures bijvoorbeeld. Maar ook over (tijdelijke) beschikbaarheid van locaties en parkeernormen. Het zijn gezamenlijke ambities, dus gemeenten en de provincie moeten ook hun rol en verantwoordelijkheid oppakken.’ De corporaties hopen op (meer) transparantie van gemeenten. ‘De biedingen betreffen meer dan alleen sociale huur en nieuwbouw. We zijn benieuwd naar de gemeentelijke planlijsten waar ook de initiatieven van de particuliere markt in staan. We moeten elkaar niet de bal toeschuiven. Er positief inzitten en samen gewoon beginnen.'