Nieuws

Jongen met rugzak op fiets passeert bouwterrein
Nieuws

Nieuws · 19 februari 2024

Het aantal bouwvergunningen voor woningcorporaties neemt toe, in afwijking van de neergaande lijn van het totaal aantal bouwvergunningen. Bijna één van de 4 vergunningen (23%) is nu een huurwoning...

Jessica van Eijs
Nieuwbouw

De eerste veranderingen door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) traden op 1 januari 2015 in werking. Deze zijn vooral...

Volgens regels vastgelegd in de Woningwet 2015 toetst de Autoriteit woningcorporaties nieuwe bestuurders en...

Als ouderen langer zelfstandig blijven wonen, brengt dat veiligheidsrisico’s met zich mee. Als er bijvoorbeeld brand...

Corporaties kunnen huisvesting voor arbeidsmigranten op diverse manieren regelen. Zoals bij alle woningzoekenden...

De Huisvestingswet 2014 treedt op 1 januari 2015 in werking. Het ministerie van BZK heeft een toelichting op de...

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen · 10 nov 2014

Een goede afstemming van de werktijden van de onderneming op de wensen van de klanten is een randvoorwaarde voor...

De model-Huisvestingsverordening 2014 biedt gemeenteraden een handvat bij het opstellen van een gemeentelijke...

De nieuwe Huisvestingswet biedt...

Adviseurs spelen een belangrijke rol in het bouwproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ingenieur,...

Woningcorporaties opereren niet alleen. Ze zijn onderdeel van een keten van maatschappelijke organisaties en...

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen · 19 feb 2013

Hoeveel vakantiedagen bouwen zieke werknemers op? En als zieke werknemers op vakantie gaan, mogen corporaties deze...

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Flexibel omgaan met werktijden is een belangrijk onderdeel van Het Nieuwe Werken. Steeds meer corporaties willen...