Eerste werkbezoek minister de Jonge aan corporatiesector

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Staafdiagram die het aantal FTE's in de hele sector laat zien van 2017 tot 2020 en in een aparte diagram de hardst gestegen functiegroepen: Leefbaarheid en Nieuwbouw en projecten

Wist je dat?

Corporaties investeren steeds meer in leefbaarheid, zo blijkt uit de Aedes-benchmark 2021. In de sector is het aantal fte totaal in 2020 met 579 gestegen. Leefbaarheid hoort tot de hardst gestegen functiegroepen. Samen met Nieuwbouw en Projecten is leefbaarheid goed voor 66% van deze stijging.