Reactie werkgevers op ultimatum vakbonden over CAO Woondiensten

Nieuws 24 november 2023
Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Aedes heeft namens de corporatiewerkgevers inmiddels de vakbonden laten weten dat ze geen aanleiding zien het eindbod te heroverwegen, dat ze hebben gedaan in de vierde CAO-ronde op 10 oktober 2023. Ze vinden dat er een mooi en reëel eindbod ligt, namelijk: 10% verhoging waarvan 2% als eindejaarsuitkering. Het komt corporatiemedewerkers in ruime mate tegemoet in de gestegen kosten van levensonderhoud.

Maatschappelijk karakter

Ook ligt het bod ruim boven de gemiddeld 7% loonsverhoging die in Nederland en in de (semi)publieke sector dit jaar is afgesproken. Vanwege het maatschappelijk karakter van corporaties vinden werkgevers het niet verantwoord meer te bieden. De volledige reactie van werkgevers op het ultimatum van de vakbonden kun je hieronder downloaden.

Via Aedes.nl/arbeidsvoorwaarden houden we je op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen.

Kijk ook eens bij

Ondersteuning door Aedes

Het belangrijk dat iedereen weet wat de rechten en plichten zijn van zowel de werkgever als de werknemer bij acties. Daarom hebben wij daarover een informatiebulletin opgesteld.

Ook hebben we een voorbeeldbrief gemaakt die een werkgever aan medewerkers kan sturen. Daarin wordt de achtergrond van het eindbod geschetst, zodat medewerkers goed geïnformeerd zelf een afweging kunnen maken of ze deelnemen aan acties.

Verder hebben wij op Aedes.nl gepubliceerd: het werkgeversverhaal bij het eindbod en veel gestelde vragen en antwoorden. Ook die kun je als werkgevers gebruiken om werknemers te informeren.

Mocht je als werkgever nog vragen hebben of vragen van medewerkers krijgen die je niet kunt beantwoorden, dan kun je vanzelfsprekend contact opnemen met de werkgeverstelefoon van Aedes. Die is op werkdagen te bereiken van 8.30 tot 17.00 uur via 06 537 593 43.  

Lees meer over