Publicaties

Thema's:

Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 drastisch gewijzigd. In dit artikel wordt ingegaan op de...

Volgens regels vastgelegd in de Woningwet 2015 toetst de Autoriteit woningcorporaties nieuwe bestuurders en...

Als ouderen langer zelfstandig blijven wonen, brengt dat veiligheidsrisico’s met zich mee. Als er bijvoorbeeld brand...

Corporaties kunnen huisvesting voor arbeidsmigranten op diverse manieren regelen. Zoals bij alle woningzoekenden...

De Huisvestingswet 2014 treedt op 1 januari 2015 in werking. Het ministerie van BZK heeft een toelichting op de...

De model-Huisvestingsverordening 2014 biedt gemeenteraden een handvat bij het opstellen van een gemeentelijke...

De nieuwe Huisvestingswet biedt gemeenten...

Adviseurs spelen een belangrijke rol in het bouwproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ingenieur,...

Woningcorporaties opereren niet alleen. Ze zijn onderdeel van een keten van maatschappelijke organisaties en...