Nieuws

Meisje fietst langs rijtjeswoningen
Nieuws

Nieuws · 24 november 2023

Het kabinet blijft van plan om de middenhuur te reguleren. Dat schrijft minister De Jonge op 9 november in een brief over het wetsvoorstel betaalbare huur aan de Tweede Kamer. Helaas wordt de wet...

Bob Witjes
Job Borggreve
Huurbeleid en betaalbaarheid
Middenhuur
Nieuws

Nieuws · 18 okt 2023

Corporaties die deelnemer zijn van het WSW zijn verplicht een obligolening af te sluiten. Deze lening is een...

Woonstad Rotterdam is een van de corporaties die al 10 jaar meedoet aan de Aedes-benchmark. Voor Michael de Waal (...

In sommige woningen kan hinder ontstaan door vocht en schimmel, ook huurders van woningcorporaties hebben hiermee te...

Nieuws

Nieuws · 17 okt 2023

Woningcorporaties gaan de komende jaren steeds meer winstbelasting (Vpb) betalen: van € 1,1 miljard dit jaar naar €...

Corporaties hebben vele opgaven, zoals de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen, verduurzaming en...

Nieuws

Nieuws · 16 okt 2023

Uiterlijk in 2028 willen we geen woningen meer met EFG-labels in sociale huurwoningen. Dat hebben...

Hoe creëer je als woningcorporatie met partners en huurders een groene, toekomstbestendige woonomgeving?...

Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen, mogen in 2024 ten...

Nieuws

Nieuws · 11 okt 2023

Na een dag intensief onderhandelen met de vakbonden, hebben werkgevers een eindbod op tafel gelegd: 10%...

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen · 11 okt 2023

Namens de werkgevers in de corporatiebranche heeft Aedes aan de vakbonden een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO...

Om de benchmarkpositie van woningcorporaties op een toegankelijke manier weer te geven, zijn er per prestatieveld...

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen · 10 okt 2023

De Gedragscode soortenbescherming voor woningcorporaties helpt woningcorporaties bij het naleven van de Wet...