Nieuws

Jongen met rugzak op fiets passeert bouwterrein
Nieuws

Nieuws · 19 februari 2024

Het aantal bouwvergunningen voor woningcorporaties neemt toe, in afwijking van de neergaande lijn van het totaal aantal bouwvergunningen. Bijna één van de 4 vergunningen (23%) is nu een huurwoning...

Jessica van Eijs
Nieuwbouw
Nieuws

Nieuws · 8 jan 2024

Om het makkelijker te maken (huur)woningen van het aardgas af te halen en aan te sluiten op een warmtenet, is er de...

Nieuws

Nieuws · 8 jan 2024

Het zogenoemde Vastgoedbesluit uit 2013 is gewijzigd. In dit besluit is vastgelegd hoe om te gaan met omzetbelasting...

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen · 8 jan 2024

Wat verandert er in het huurbeleid in 2024? In dit artikel zetten we de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van...

Nieuws

Nieuws · 22 dec 2023

De wooncrisis is urgent en vraagt om een crisisaanpak. Het komende kabinet moet regie nemen en vooral zorgen dat...

Nieuws

Nieuws · 21 dec 2023

~ longread ~

Een natuurlijk bondgenootschap, zo mag je de samenwerking tussen de corporaties Acantus...

Nieuws

Nieuws · 20 dec 2023

In 2023 ontvangen 38 projecten verspreid...

Je wilt als corporatie aan de slag met informatiebeveiliging. Maar waar begin je en wat is er allemaal al? In 7...

Woonoverlast, hoe pak je dat als corporatie aan? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)...

Nieuws

Nieuws · 14 dec 2023

Woningcorporaties die (grondgebonden) woningen willen verkopen, moeten die eerst aanbieden aan huurders. Dit...

Nieuws

Nieuws · 14 dec 2023

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten hebben een politiek akkoord gesloten over de richtlijn...

Nieuws

Nieuws · 13 dec 2023

‘Mensen met schulden of zelfs armoede in onze woningen hebben stress. Bestaanszekerheid gaat over meer dan wonen...

Infographic

Infographic · 13 dec 2023

Woningcorporaties spannen zich in om tussen 2022 en 2030 in totaal 300.000 huurwoningen te realiseren, volgens de...