Alles wat je moet weten over de CAO 2024 en ondersteuning van Aedes

Nieuws Nieuws · 28 november 2023
Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn vastgelopen. De vakbonden zullen de komende periode actie gaan voeren. Of je nou werkgever of werknemer bent, het is belangrijk om te weten wat er precies speelt en wat ieders rechten en plichten zijn in geval van acties. In dit artikel hebben we voor het gemak alle documenten die voor jou van belang kunnen zijn op een rijtje gezet. De meeste zijn al eerder op Aedes.nl gepubliceerd.

Eindbod werkgevers voor de CAO 2024: 10% loonsverhoging waarvan 2% eindejaaruitkering

Ultimatum vakbonden en reactie Aedes

Ondersteuning vanuit Aedes

  • Informatiebulletin rechten en plichten bij acties: in dit bulletin lees je wat bij acties de rechten en plichten zijn van zowel de werkgever als de werknemer.
  • Voorbeeldbrief achtergrond eindbod voor medewerkers: deze brief kan een werkgever sturen aan medewerkers. De brief schetst de achtergrond van het werkgeverseindbod, zodat medewerkers goed geïnformeerd zelf een afweging kunnen maken over deelnemen aan acties.
  • Voorbeeldreactie werkgevers op brief Ondernemingsraad: de vakbonden hebben namelijk een voorbeeldbrief onder Ondernemingsraden verspreid die zij kunnen versturen aan hun bestuurder. In deze brief wordt de bestuurder opgeroepen zich te scharen achter koopkrachtbehoud voor medewerkers. Op deze brief hebben wij een voorbeeldreactie geformuleerd.

Werkgeverstelefoon

  • Mocht je als werkgever nog vragen hebben of vragen van medewerkers krijgen die je niet kunt beantwoorden, dan kun je vanzelfsprekend contact opnemen met de werkgeverstelefoon van Aedes. Die is op werkdagen te bereiken van 8.30 tot 17.00 uur via 06 537 593 43. 

Op de hoogte blijven

Via Aedes.nl/arbeidsvoorwaarden houden we je op de hoogte van het verdere verloop rondom de CAO 2024.