Plafond voor WOZ-punten in woningwaardering per 1 mei 2022

Nieuws Nieuws · 24 maart 2022
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

In het Woningwaarderingsstelsel (WWS) geldt per 1 mei 2022 een maximering van het aandeel punten uit de WOZ-waarde. Voor woningen met een gereguleerde huurprijs én 142 punten of meer volgens het WWS, is vanaf dat moment het aandeel van de WOZ-punten gemaximeerd op 33%.

Als bijvoorbeeld een woning 150 punten heeft waarvan 60 punten gebaseerd zijn op de WOZ-waarde, dan is dat aandeel 40%. Per 1 mei 2022 moet dat worden teruggebracht tot 33%:maximaal 45 punten WOZ-waarde. Daarbij komt het totaal aantal punten van de woning op 135.

Waarom maximering van de WOZ-punten?

De maximering van het aandeel van de WOZ-waarde in het WWS is om te voorkomen dat de WOZ-waarde de toegestane huurprijs te veel beïnvloedt. Daardoor kan de bescherming onder druk komen te staan die het WWS aan huurders biedt tegen te hoge huurprijzen. Bovendien voorkomt deze maximering dat sociale huurwoningen in de vrije, niet-gereguleerde huurmarkt terechtkomen enkel en alleen door de ontwikkeling van de WOZ-waarde.

Standpunt Aedes

Aedes snapt het doel van deze maatregel om het aandeel WOZ-punten te maximeren. We zijn echter buitengewoon ongelukkig met de invoeringsdatum, omdat deze valt in de periode waarin woningcorporaties de jaarlijkse huurverhoging voorbereiden en vaststellen. Het zeer late tijdstip van bekendmaking betekent dat corporaties hun reeds lopende voorbereiding moeten onderbreken en opnieuw moeten starten.

Aedes heeft steeds gepleit voor een invoering per 1 oktober, zoals ook bij eerdere aanpassingen in het WWS gebruikelijk was. Helaas constateren we nu dat het ministerie hier op geen enkele wijze rekening mee houdt.