Huurbeleid en betaalbaarheid

Woningcorporaties zetten zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat vanwege hun (inkomens)situatie nodig hebben. De overheid stelt regels vast voor onder meer het huurprijsbeleid, de huurtoeslag en het (passend) toewijzen van sociale huurwoningen.

Experts
Foto van Rob Ravestein
Rob Ravestein
Belangenbehartiger
Bob Witjes
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Beleid en regelgeving

Huurprijsbeleid
Inkomensafhankelijke huurverhoging
Huurtoeslag
Woningwaarderingsstelsel (WWS)

Handreikingen en instrumenten

De banner met de (nog nog fictieve) afbeelding van de Huurkrant 2022 die oproept om te bestellen

Bestel nu de Huurkrant 2022

Wat betekent de (inkomensafhankelijke) huurverhoging in 2022? En wat zijn de regels rondom huurtoeslag en bezwaar maken? Er valt weer genoeg uit te leggen aan jouw huurders. De huurkrant 2022 is hiervoor hét middel. Als je de krant nu bestelt, heb je ’m begin april in huis.

Wat is de Huursombenadering

Woningcorporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen. Alle huren van alle huizen van 1 corporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur méér, dan moet ze dat dus bij andere minder doen. Dat noemen we de huursombenadering. Met deze aanpak maken woningcorporaties de verschillen in huurprijzen kleiner.